Finavia nostaa vahingonkorvauskanteen entistä toimitusjohtajaa vastaan

Kuvituskuva.

Johanna Erjonsalo

Finavia Oyj on päättänyt nostaa vahingonkorvauskanteen entistä toimitusjohtajaa Samuli Haapasaloa vastaan. Vahingonkorvausvaatimus koskee yhtiössä vuonna 2011 tehtyjä strukturoituja korkojohdannaissopimuksia.

Viime lokakuussa valmistuneen yhtiön hallituksen selvityksen mukaan muun muassa johdannaissopimuksiin liittyvät toimivalta- ja raportointisuhteet sekä niitä koskevat käytännöt olivat Finaviassa vuonna 2011 puutteelliset.

Kanteen nostamista perustellaan sillä, että toimivalta- ja raportointisuhteiden määrittely ja prosessien toiminnan varmistaminen ovat toimitusjohtajan avaintehtäviä.

Finavian yhtiökokous edellytti uudelta hallitukselta viime toukokuussa, että hallitus vielä huolellisesti toimien arvioi ja päättää mahdollisten vahingonkorvauskanteiden vireille panemisesta liittyen vahinkoihin, joita yhtiölle johdannaissopimuksista aiheutui.

Selvityksen perusteella hallitus esitti yksimielisesti yhtiökokouksen päätettäväksi, että yhtiö hakee tuomioistuinkanteella vahingonkorvauksia entiseltä toimitusjohtajalta Haapasalolta.

Vuoden 2011 johdannaissopimukset olivat vastoin hallituksen hyväksymää rahoituspolitiikkaa.

Finavian yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti kanteen nostamisesta marraskuun alussa.

Written by:

Ota yhteyttä