Paikalliset

Useat sadat alaikäiset avioliittoon Suomessa - Nuorimmat vasta 14-vuotiaita

Suomen avioliittolain mukaan avioliittoon ei saa mennä alle 18-vuotias. Oikeusministeriö voi kuitenkin erityisistä syistä antaa alaikäisille erikoisluvan. Tilastokeskuksen mukaan useat sadat alaikäiset ovatkin menneet avioliittoon. Näiden joukossa on neljä 14-vuotiasta tyttöä.

Suomessa asuvista 14–17-vuotiaista tytöistä ja pojista on 1 553 mennyt avioliittoon vuosien 1987–2011 aikana, ilmenee Tilastokeskuksen Seinäjoen Sanomille toimittamista tilastoista. Määrässä ovat mukana sekä siviili- että kirkolliset vihkimiset, mutta rekisteröityjä parisuhteita ei ole solmittu alaikäisenä.

Valtaosa avioliiton solmineista on tyttöjä, joita on 1 417. Heistä peräti 1 222 on 17-vuotiaita.

Suomessa asuvista nuorimmat avioliiton solmineet ovat olleet 14-vuotiaita tyttöjä, joita on neljä. Tilastokeskuksen mukaan nämä ovat tapahtuneet vuosina 1997 ja 1996 sekä 1994, jolloin avioliittoon meni kaksi 14-vuotiasta.

Suomessa nuorin avioliiton solminut poika vuodesta 1987 lähtien on 15-vuotias. Tämä ainoa tapaus on vuodelta 1996. Tilastokeskuksen mukaan samanikäisiä tyttöjä on mennyt avioliittoon 23. Viimeisin tapaus on vuodelta 2004.

Sen sijaan 16–17-vuotiaita tyttöjä on mennyt avioliittoon myös viime vuosien aikana. 2000-luvulla vuosittain 16-vuotiaita tyttöjä on avioitunut 1–8 sekä 17-vuotiaita 11–48. Viime vuosien aikana määrät ovat laskeneet.

Samanikäiset pojat ovat olleet huomattavasti laiskempia avioitumaan. Vuodesta 1987 lähtien 16-vuotiaista pojista 21 on mennyt avioliittoon. Näistä 5 on tapahtunut 2000-luvulla, viimeisin vuonna 2007.

Raskaus, uskonnollinen vakaumus

ja kultuurilliset syyt perusteina erikoislupaan

Oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Eva Tams kertoo Seinäjoen Sanomille, että alaikäisenä avioliittoon aikovan on toimitettava oikeusministeriölle osoitettu hakemus.

Siinä alaikäinen pyytää päätöstä saada avioitua alaikäisenä, ja siinä on mainittava erityinen syy siihen, että alaikäinen haluaisi solmia avioliiton alle 18-vuotiaana.

– Hakemuksissa mainittuja yleisimpiä erityisiä syitä ovat olleet muun muassa raskaus, uskonnollinen vakaumus ja kulttuurilliset syyt.

Hakijoiden joukossa

myös ulkomaalaisia

Vuodesta 1989 lähtien tämän vuoden marraskuun alkuun mennessä oikeusministeriö on saanut alaikäisiltä 1 436 avioliittohakemusta, joista 570 on tullut 2000-luvulla. Osa hakemuksen jättäneistä on ulkomaalaisia.

Määrä on pitkällä aikavälillä laskenut merkittävästi, sillä vielä vuonna 1989 erikoislupahakemuksia tuli 115 ja seuraavanakin vuonna 104.

Kahtena viime vuonna jäätiin ensimmäisen kerran hakijamäärissä alle 30. Vuonna 2010 niitä oli 25 ja viime vuonna 26. Sen sijaan tänä vuonna hakemuksia on tullut jo 32.

Kielteisiä alaikäisavioliittopäätöksiä on tehty vuosittain muutamia.

Vain yksi alaikäinen

poika eronnut

Tilastokeskuksen mukaan alaikäisten avioeroja on ollut hyvin vähän.

Tyttöjen avioeroja oli yksittäisiä vuosina 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2002 ja 2008.

Alaikäisten poikien avioeroja on ollut vain yksi vuosina 1987–2011, vuonna 1992.

Nuorin äiti

12-vuotias

Tilastokeskuksen mukaan nuorin äiti Suomessa on 12-vuotias. Tämä tapahtui vuonna 1996.

13-vuotiaita äitejä Suomessa on 8 vuosien 1987–2011 aikana sekä 14-vuotiaita 83.

– Jos näitä lukuja vertaa Euroopan maihin, meillä on kohtuullisen hyvä tilanne. Toki voidaan ajatella, että noissa luvuissa on liikaa tapauksia, mutta raskauksien määrät ovat eläneet sen mukaan, miten yhteiskunta on jaksanut. Esimerkiksi 1990-luvun laman aikana oli paljon teiniäitejä, kun kouluterveysvirkoja vähennettiin säästösyistä ja koululääkäriin oli vaikea päästä. Viimeisten 6–7 vuoden aikana nämä luvut ovat kuitenkin lähteneet hiljalleen laskemaan, sillä nyt perheet voivat paremmin ja raskauden ehkäisystä puhutaan, kertoo Väestöliiton asiantuntijalääkäri Milla Halonen.

Alle 18-vuotiaiden avioliitot 1987–2011 (Sisältävät sekä kirkolliset että siviilivihkimiset)

17-vuotiaat tytöt: 1 222 kpl

16-vuotiaat tytöt: 168 kpl

15-vuotiaat tytöt: 23 kpl

14-vuotiaat tytöt: 4 kpl

14–17-vuotiaat tytöt yhteensä: 1 417 kpl

17-vuotiaat pojat: 114 kpl

16-vuotiaat pojat: 21 kpl

15-vuotiaat pojat: 1 kpl

14-vuotiaat pojat: 0 kpl

14–17-vuotiaat pojat yhteensä:136 kpl

Teiniäidit (Elävänä syntyneet lapset) 1987-2011

12-vuotiaat: 1 kpl

13-vuotiaat: 8 kpl

14-vuotiaat: 83 kpl

15-vuotiaat: 426 kpl

16-vuotiaat: 1 758 kpl

17-vuotiaat: 5 220 kpl

12–17-vuotiaat äidit yhteensä: 7 496 kpl

LÄHDE: Tilastokeskus

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat