Seinäjoen yläkoululaiset osaavat jatkossa elvyttää – saavat ensihoitajilta oppia

Arkistokuva/ Tanja Kuisma

KAUPUNKI Valtakunnallisen 112-päivän aattona Seinäjoen yläkoulujen oppilaat saavat elvytysoppia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitajilta.

Seinäjoen yläkoulujen oppilaat saavat ammattilaisten antamaa elvytysoppia Seinäjoen Torikeskuksessa, kun koulutuskeskus SEDU:n perustason ensihoitajaopiskelijat ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitajat kouluttavat samanaikaisesti 150 Seinäjoen kaupungin peruskoulun yhdeksäsluokkalaista maallikkoelvytykseen.

Havainnoinnin avuksi on hankittu kaupungin, koulutuskeskusten sekä paikallisten yritysten tuella 150 Laerdal Mini-Anne elvytysnukkea.

Tapahtumalla pyritään parantamaan kansalaisten ensiaputaitoa ja madaltamaan auttamiskynnystä. Teemana on ”kaikki oppii elvyttämään, lapsikin oppii”.

– Koulutuksen lopuksi toteutetaan yhteiselvytys, jossa musiikin tahdissa kaikki 150 peruskoululaista elvyttävät samaan tahtiin. Tapahtumalla pyritään lisäämään elvytystietoutta, tarjota European Resuscitation Academyn ja European Resuscitation Counsilin suositusten mukaisesti elvytysopetusta nuorisolle, ja toteuttaa kansalaisvelvollisuuttamme, jolla parannetaan sydänpysähdykseen joutuneiden kanssaihmistemme ennustetta ja selviytymistä mahdollisesti kuolemaan johtavasta tilanteesta, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Elvytystapahtuman jälkeen sairaanhoitopiirin ensihoitajat kouluttavat myös viiden yläkoulun opettajat käyttämään hankittuja nukkeja ja nuket luovutetaan samalla koulujen käyttöön.

Torikeskuksessa voi samalla tutustua myös defibrillaattoreihin.

Elottoman ihmisen sydämen käynnistykseen käytettävästä laitteesta on esillä niin sanotut maallikkomallit, joita viranomaiset suosittelevat sijoitettavan julkisiin tiloihin. Laitteen varhainen käyttö parantaa elottoman ihmisen ennustetta.

Yleisö voi tutustua tapahtumassa sairaanhoitopiirin huippuvarusteltuun ambulanssiin ja myös defibrillaattorin käyttöön.

Viranomaisten yhteinen 112-päivän päätapahtumaa järjestetään Seinäjoella kauppakeskus Prismassa.

Torikeskus 10.2. klo 12.00–13.00.

Written by:

Ota yhteyttä