SeAMK ja Luke syventävät yhteistyötään Etelä-Pohjanmaalla

Arkistokuva/ Marika Lumme

KAUPUNKI Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus etsivät elintarvikealan tulevaisuutta yhteistyöllä.

SeAMK ja Luonnonvarakeskus ovat solmineet uuden yhteistyösopimuksen, jonka myötä osapuolten välinen yhteistyö syvenee.

Osapuolten tavoitteena on tehdä aiempaa monipuolisempaa yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Yhteistyö kattaa opetus- ja opiskelijayhteistyön, yhteisten tutkimusinfrastruktuurien hyödyntämisen ja koulutusviennin sekä agrobiotalouden yritystoiminnan kehittämisen.

Yhteisten resurssien käytön katsotaan laajentavan osaajien verkostoa alueella sekä samalla lisäävän toiminnan vaikuttavuutta.

– Luonnonvarojen tutkimus edellyttää jatkuvaa panostusta tutkimusalustoihin ja aineistonhankintaan. Yhteinen suunnittelu mahdollistaa infran kehittämisen meitä molempia hyödyttävällä tavalla, Luken kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila kuvailee.

SeAMKin rehtori Tapio Varmola pitää yhteistyön syventämistä alueella jo olemassa olevaa verkostoa tukevana. Elintarvikemaakunnan tulevaisuuden kannalta nyt solmittu sopimus on erittäin tärkeä.

Verkoston keskittäminen kutoo ympärilleen osaajien kehän.

– Sopimus tuo yhteistyöväyliä sekä ammattikorkeakoululle että koko tutkijayhteisölle. Laajentuva yhteistyö ehkä myös jatkossa houkuttelee uusia osaajia tänne.

Luke on viime vuosina karsinut toimipisteidensä verkostoa ja keskittänyt toimintaansa. Kehitysjohtaja Laurila kertoo verkoston supistuvan nyt noin puoleen. Jatkossa toimipisteitä on 25.

Tutkimustoiminta keskitetään 11 toimipisteeseen, joista yksi on Seinäjoki.

Luken kannalta suhteellisen pienen kaupungin valikoituminen sijoituspaikaksi ei ollut Laurilan mukaan itsestään selvyys. Seinäjoen vahvuus löytyy kuitenkin eteenpäin katsovasta tutkijayhteisöstä.

Laurila näkee Seinäjoen vahvuudet ja profiilin maatalousekonomiassa, elintarvikekehityksessä ja - teknologiassa.

– Seinäjoen elintarvikealan osaaminen hämmästyttää. Täällä on osaamisyhteisö, jossa haluamme olla mukana.

Written by:

Matias Helinko

Ota yhteyttä