Rikesakon korvaava liikennevirhemaksu nostaisi päiväsakon alarajaa

Päivi Tuovinen / arkisto

Esitys tieliikennelain kokonaisuudistuksesta sisältää myös sen, että rikesakkoihin ja sakkomenettelyyn perustuvasta järjestelmästä luovuttaisiin lievemmissä rikkeissä.

Tilalle tulisi uusi liikennevirhemaksu, joka olisi 20–400 euroa. Rikesakon yläraja on 200 euroa.

– Liikennevirhemaksun myötä mentäisiin kiinteällä maksulla ylinopeuden osalta 30 km/h ylinopeuksiin asti. Nykyinen rikesakko voidaan määrätä korkeintaan 20 km/h ylinopeudesta, kertoo liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvos Kimmo Kiiski.

Muutoksen myötä ylinopeuksissa päiväsakon alaraja siis nousisi 10 km/h.

Liikennevirhemaksu olisi myös hallinnollisesti kevyempi järjestelmä.

– Poliisin työ vähenisi, sillä muutoksenhakuprosessi olisi erilainen kuin esimerkiksi rikesakossa nykyään, Kiiski jatkaa.

Liikennevirhemaksun muutoksenhaun esiasteena olisi maksun määränneelle viranomaiselle tehtävä oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen olisi mahdollista hakea muutosta hallintotuomioistuimelta, ei siis käräjäoikeuden kautta, kuten nyt, jos rikesakon kiistää.

Tieliikennelain kokonaisuudistus on edennyt lausuntovaiheeseen. Uudistus on laaja, ja sitä on valmisteltu noin neljä vuotta.

Uudistuksella sääntelyä sujuvoitettaisiin korjaamalla vanhan lainsäädännön tulkinnanvaraisuuksia ja puutteita.

Esitysluonnokseen sisältyvät muun muassa liikennesäännöt sekä säännöt liikenteenohjauksesta, ajoneuvon käyttämisestä ja lain rikkomisesta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin mukaan tieliikennelaki on yksi kansalaisten eniten käyttämistä laeista.

– Liikennesääntöjen on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä, jotta tienkäyttäjät voivat luottaa toisiinsa yhteisessä liikenneympäristössä. Liikenne muuttuu nyt nopeasti. Siksi tieliikenteen sääntely päivitetään ajanmukaiseksi ja samalla varaudutaan automaation aiheuttamaan muutokseen. Lisäksi uudella lailla on tarkoitus luoda puitteet liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle myös tulevaisuudessa, Berner toteaa.

Voimassa oleva laki on vuodelta 1981 ja sitä täydentävät lukuisat asetukset eri vuosilta.

Lakia on muutettu useita kymmeniä kertoja.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Written by:

Jussi Vehkasalo

Ota yhteyttä