Päätös Lakeuden puiston kulttuuri- ja kongressikeskuksen suunnittelusta on tärkeä viimeisiään istuvalle valtuustolle

Claudia Katajamäki

KAUPUNKI Yksi kuluneen valtuustokauden kärkihankkeista ponnahti pinnalle viime hetkillä ennen valtuuston vaihtumista.

Seinäjoen kaupunginhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen esityksen kulttuuri- ja kongressikeskuksen suunnittelun aloittamisesta keskustassa sijaitsevaan Lakeuden puistoon.

Hallitukselle esitetään, että se veisi suunnittelun aloittamisen valtuuston hyväksyttäväksi ja suunnittelukustannuksiin varattaisiin 100 000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 budjettiin.

Määräraha kohdistettaisiin esityksen mukaan ensi vaiheessa keskuksen toiminnalliseen suunnitteluun sekä asukkaiden ja yritysten osallistamiseen. Suunnittelu jatkuisi tulevalla valtuustokaudella siten, että tavoitteena olisi keskuksen rakentaminen 2020 -luvun puoliväliin mennessä.

Kulttuuri- ja kongressikeskuksen idean taustalla on valtuuston kaupunkistrategiassa määrittämä Lakeuden puiston toiminnallisen suunnittelun toteuttaminen. Puiston sijainti nähdään esityksessä keskeisenä, kaupallista ja hallinnollista keskustaa kokoavana, mikä yhdessä Aalto-keskuksen ja Apila-kirjaston kanssa muodostaa kaupungin vetovoimaa vahvistavana kohteen.

– Kyse on sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti mitä keskeisimmästä kohteesta Seinäjoen keskustassa, joka asettaa kohteen arkkitehtuurille erityisen korkeat vaatimukset, esityksessä todetaan.

Asiaa valmistelleen kehittämisjohtaja Erkki Välimäen mukaan idea keskuksesta pohjautuu juuri esityksessä mainittuun valtuustoon kaupunkistrategiaan ja siitä versoneisiin ideoihin. Välimäen mukaan vaikutusta on ollut myös muiden kaupunkien vastaavilla, kongressi- ja tapahtumamatkailua palvelevilla hankkeilla.

– Asia on noussut esiin muutamissa kaupunginhallituksen seminaareissa. Meiltä tällainen palvelurakenne puuttuu, ja tämän kokoluokan kaupungissa se on ehdottomasti tulevaisuuden asia. Tähän liittyy vahvasti ympärivuotisen tapahtumakaupungin kehittäminen, ja kongressikaupunkina se on meidän heikkous. Vaasakin on kongressikaupunkina meitä monta kertaa suurempi, Välimäki kertoo.

Hänen mukaansa ajatus keskuksesta on edennyt juuri "kongressipää edellä".

– Se toiminnallinen kulttuuripuoli on vielä alkutekijöissään.

Välimäki korostaa, että nyt ei olla tekemässä investointipäätöstä vaan päätöstä suunnittelun aloittamisesta. Suunnittelu ottaa mukaan asukkaat, yhteisöt ja yritykset, joiden avulla keskus löytäisi muotonsa. Tontti on kooltaan 1,5 hehtaaria, ja siitä osa jää puistoalueena hyödynnettäväksi.

Suunnittelun aloittamispäätöstä korostetaan esityksessä juhlavaksi liittämällä se Suomi 100 -juhlavuoteen. Välimäen mukaan juhlavuus on perusteltua. Kaupungin keskeisellä paikalla sijaitseva tontti on tarkoitettu yleisten rakennuksen korttelialueeksi, ja tekee siitä "arvokkainta mitä meillä on".

– Kun ajattelee Aalto-keskusta ja kirjastoa, on alueen arkkitehtuuriarvon oltava korkea. Tämä on pitkälle tulevaisuuteen luotaava päätös.

Myös siinä on oma logiikkansa, miksi asiasta päättää väistyvä valtuusto.

– Tämä on istuvan valtuuston harvoja asioita, joista se ei ole päätöstä saanut tehtyä.

Lue myös: Ennen vaaleja Lakeuden puiston kongressikeskuksesta ei keskusteltu

Tuomas Rauhala