Seinäjokelainen Risteysasema on vuoden kotiseutulehti

Seinäjoella kotiseutu- ja perinnetyötä tekevistä yhdistyksistä Risteysasema-lehden toimitusneuvostossa ovat muun muassa Mikko Soininen, Paula Hämäläinen, Ilmari Ylä-autio ja Markus Aaltonen.

KULTTUURI Suomen Kotiseutuliiton ensimmäistä kertaa järjestämään Vuoden kotiseutulehti -kilpailuun osallistui 108 lehteä.

Kotiseututyön keskusjärjestö Suomen Kotiseutuliitto on palkinnut Vuoden kotiseutulehdet Turun Kirjamessujen yhteydessä.

Vuoden kotiseutulehti -kilpailun voittajat ovat seinäjokelainen Risteysasema, helsinkiläinen Kumposti ja joensuulainen Karjalan Heili.

Kilpailussa lehdet arvioitiin kolmessa, ilmestymiskertojen perusteella jaetussa sarjassa. Kilpailuun saivat osallistua kaikki kotiseutulehdet: paikallis-, kaupunki- ja kaupunginosalehdet niin painettuina sanoma- ja aikakauslehtinä kuin verkkolehtinä.

Kilpailun tavoitteena liitolla on ollut kotiseutulehtien - ja työn näkyvyyden lisääminen ja arvostuksen nostaminen.

– Suomessa julkaistaan satoja kotiseutulehtiä, joilla on tärkeä rooli kotiseutusuhteen rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Kotiseutulehden julkaiseminen itsessään on mitä parhainta kotiseututyötä – työtä, jota tehdään pyyteettömästi oman kotiseudun ja sen asukkaiden hyväksi, liitto tiedottaa.

Kotiseutuliiton nimeämän raadin puheenjohtajana toimi liiton hallituksen varapuheenjohtaja, ministeri Raimo Sailas. Raadin muodostivat mediatoimisto Toinen PHD:n luova johtaja Jani Halme, Keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen, Ylen ohjelmapäällikkö, FT Reijo Perälä ja Kotiseutuliiton edellinen pääsihteeri, dosentti ja tietokirjailija Lassi Saressalo.

Viiden Seinäjoella kotiseutu- ja perinnetyötä tekevän yhdistyksen Risteysasema-lehti voitti kotiseutulehtikilpailussa 1–2 kertaa vuodessa ilmestyvien lehtien sarjan. Rautateiden risteysasemalta nimensä ottanut kotiseutulehti perustettiin vuonna 2016. Kilpailuun se osallistui ensimmäisellä numerollaan.

Kilpailun raadin arvioinnin kohteina olivat paikallisuus ja vaikuttavuus, sisällön monipuolisuus ja kiinnostavuus, vuorovaikutus ja lukijoiden aktivoiminen sekä visuaalisuus.

– Lehti on sisällöltään monipuolinen, tuhti lukupaketti ja laajasta tekijäporukasta huolimatta yhtenäinen kokonaisuus. Lehti on uusi ja uudelta pohjalta tehty, mutta tekijät ovat miettineet tarkkaan lehden tehtävän ja pohtineet kotiseutulehden funktiotakin. Raati kiitteli lisäksi lehden hyvää kieltä ja tyylikästä taittoa, kilpailun raati perusteli valintaansa.

Risteysasemaa julkaisevat Alvariania ry, Seinäjoki-seura, Etelä-Pohjanmaan Naisklubi, Suomalaisen tangon Satumaa ry sekä Seinäjoen lyseoseura.

Lehden linjan on laatinut toimitusneuvosto, joka on asettanut tavoitteekseen tehdä sisällöllisesti rikasta, monipuolista ja aiheisiin syvälle porautuvaa julkaisua, joka ei jää kertakäyttötuotteeksi. Samalla lehden tulisi kertoa kaupunkia tunteville seinäjokelaisille jotain uutta, mutta tutustuttaisi samalla myös kaupunkiin muuttavia seudun historiaan ja elämänmenoon.

– Pyrkimyksenä on tehdä tietopohjaista lukupakettia, joka mahdollisimman pitkään säilyisi lukijan lukupöydällä tai hyllyssä ja löytäisi tiensä myös kirjastojen arkistoihin. Tieteellispohjaisiakaan artikkeleita emme hyljeksi, jos ne vain on kyetty kirjoittamaan kansantajuisesti, Risteysaseman päätoimittaja Markus Aaltonen kuvailee linjaa.

Lehden ensimmäisessä numerossa on käsitelty muun muassa tunnetun ja laajan Pohjolan muusikkosuvun seinäjokelaisia taustoja, seinäjokelaisen eläinlääketieteen tohtori Agnes Sjöbergin merkittävää uraa, sekä maakuntarajojakin järisyttänyttä Seinäjoen vesikysymystä: kuinka kaupunki saikaan uuden vetensä 1990-luvulla.

Written by:

Tuomas Rauhala

Ota yhteyttä