Valtuusto hyväksyi veroprosentit

Seinäjoen kaupunginvaltuusto on vahvistanut yksimielisesti vuoden 2018 veroprosentit kaupunginhallituksen ehdotusten mukaisesti: tuloveroprosentti säilyy ennallaan 21 prosentissa.

Myös kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan: yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,45, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65, rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00.

toimitus