Lähellä parempi maailma

Onko Seinäjoki on pudonnut kelkasta? Samaan aikaan kun maailmalla suljetaan rajoja, meillä halutaan kansainvälistyä ja avata uusia markkinoita yrityksillemme. Kun muualla leikataan tutkimuksesta ja koulutuksesta, meillä Seinäjoella uskotaan edelleen osaamiseen ja koulutukseen. Olemmeko omassa kehitysoptimismissamme harhautuneet väärille poluille?

Seinäjoki lisäsi kirjaston aukioloaikaa ja palkkaa kulttuurialan osaajan edistämään ikäihmisten kulttuuritoimintaa. Yliopistokeskukselle annetaan lisäresursseja uusien EPANET-professorien palkkaamiseen ja ammattikorkeakoulua tuetaan kampuksen rakentamisessa.

Seinäjoki avasi asukkaille sähköisen palvelutarjottimen ja haluaa tulevaisuudessakin parantaa asukkaidensa palveluita. Kaupunki on myös halunnut palkata uutta henkilöstöä ottamalla uusia työntekijöitä mm. lastensuojeluun ja työllisyyspalveluihin.

...meillä Seinäjoella uskotaan edelleen osaamiseen ja koulutukseen.”

Kaupunki panostaa rakentamiseen tekemällä uuden ja hienon päiväkodin Pohjan kaupunginosaan, remontoimalla Aalto-keskuksen hallintorakennuksia ja peruskorjaamalla koulukiinteistöjä. Yleisiä tilojakin parannetaan ja uudesta Keskustorista halutaan tehdä kaupunkilaisten yhteinen kokoontumispaikka.

Kaupungin asukkaille halutaan avata uusia väyliä osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. Kaupunki tukee myös asukkaidensa omaehtoista aktiivisuutta niin pienissä kuin suuremmissakin hankkeissa.

Yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa vahvistetaan. Kaupungin palvelut ja investoinnit halutaan avata yhteistyölle ja samalla löytää mahdollisuuksia yritysten kasvulle ja yhteisöjen toiminnan vahvistumiselle. Kaupunki haluaa olla aktiivisesti mukana tukemassa kaupungissa toimivien yritysten kansainvälistymistä ja uusien markkinoiden löytämistä.

Myös kaupungin kansainvälistymistä halutaan vahvistaa. Viidesosa kaupungin väestönkasvusta on jo vuosia ollut maahanmuuttajaperäistä ja tämä kehitys on tapahtunut ilman konflikteja ja hyvän kotoutumisen hengessä.

Mitä jos Seinäjoki onkin edelläkävijä ja ”heikkojen signaalien” löytäjä ? Osaamiseen, avoimuuteen ja yhteistyöhön panostaminen on tämän päivän ja tulevaisuuden menestystekijä.

Erkki Välimäki

Seinäjoen kaupungin kehittämisjohtaja

[email protected]

Vierasblogi

Tässä blogissa kirjoittavat toimituksen vieraat.