VierasblogiTässä blogissa kirjoittavat toimituksen vieraat.

Kolumni: Elämän valttikortit

Vuonna 2015 hallituspuolueet päättivät subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunnat ovat itse voineet päättää

varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta 20h viikossa. Rajauksen piiriin kuuluvat ne lapset joiden vanhemmat eivät ole kokoaikatöissä tai opiskele päätoimisesti. Rajaus on voimassa myös niille lapsille, joiden vanhemmista toinen on hoitovapaalla tai työtön.

Seinäjoki on omalla päätöksellään rajannut päivähoito-oikeuden Seinäjoella.

Suomalainen perusopetuksen taso on maailman tasolla mitattuna aivan maailman kärkeä vuodesta toiseen. Onko meiltä unohtunut se tosiasia, että myös Suomen varhaispedagoginen toiminta on maailman kärkeä? Miksi me emme anna jokaiselle lapselle mahdollisuutta ottaa osaa siihen? Mikä oikeus meillä aikuisilla on rankaista lasta siitä, jos vanhempien sosiaalinen tilanne on heikompi?

Mielestäni päiväkoti ei ole nykypäivänä pelkästään lapsenhoitopaikka, se on paljon muuta. Päiväkoti on muuttunut varhaiskasvatuskeskukseksi, jossa päivittäinen painopiste on jokaisen lapsen henkilökohtaisessa oppimisessa ja kehittymisessä. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kuuluvat kiireettömyys, säännöllisyys sekä selkeä päivärytmi. Näiden avulla lapselle luodaan vahva pohja sekä ne taidot, joiden avulla siirtyminen kouluelämään on mahdollisimman helppoa.

Varhaiskasvatus on tehokkainta ennaltaehkäisevää toimintaa ja se vähentää eriarvoistumista. Mahdollisiin vaikeuksiin voidaan puuttua ajoissa ja lapsen kasvua voidaan tukea jo varhaisessa vaiheessa. Varhaisen vaiheen välittäminen helpottaa lapsen siirtymistä koulutielle. Ongelmat ratkaistaan hyvissä ajoin ja ne eivät siirry kouluelämään.

Mielestäni Seinäjoella pitäisi miettiä subjektiivisen päivähoidon rajaamisen poistoa.

Kannattaako säästää euro, jos tuhlaa muualla kymmenen?

Suomi on toivottavasti menossa kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Helsingissä aloitetaan 5-vuotiaiden maksuton osapäivähoito ensi vuoden elokuussa. Tutkimustuloksia odotellessa.

 
 Eetu Lehtola, puheenjohtaja, Seinäjoen Demarit 

Vierasblogi

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet