Journalistin vastuu

Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat ovat aloittaneet kampanjan, jonka tarkoituksena on auttaa lukijoita erottamaan aito journalismi valemedioista ja mainonnasta.

Osana kampanjaa on lanseerattu vastuullisen journalismin merkki, jota saavat käyttää vain Julkisen sanan neuvoston laatimia Journalistin ohjeita noudattavat mediat.

Seinäjoen Sanomat kuuluu JSN:n sääntelyn piiriin ja on sitoutunut Journalistin ohjeiden noudattamiseen.

Journalistin ohjeiden perusajatus on se, että journalisti on vastuussa ensisijaisesti lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Ohjeiden mukaan journalistin tulee torjua painostus, pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen ja tarkistaa tietojen paikkansapitävyys.

Virheitä toki sattuu, jokaiselle meistä. Vastuullisessa journalismissa virheet kuitenkin korjataan. Ja jos ei, kuka tahansa voi tehdä kantelun Julkisen sanan neuvostolle.

Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat eivät viime vuosina ole tietyissä piireissä olleet kovin suuressa huudossa. Vastuullisia medioita syytetään valemedioiksi ja jos jutussa on virhe, ensimmäisenä huudetaan valeuutista. Sananvapauden periaatteiden mukaan jokaisella on siihen oikeus. Olen kuullut paljon kyseenalaistuksia Journalistin ohjeiden tarpeellisuudesta ja mielipiteitä siitä, että median toimintaa pitäisi rajoittaa laeilla. Alalla ohjeiden velvoittavuus koetaan kuitenkin tärkeäksi eikä Julkisen sanan neuvoston langettava päätös ole jotain, millä retostellaan pitkin turuja ja toreja.

Olennaista on myös se, että lukija tai kuulija pystyy erottamaan mielipiteet ja faktat toisistaan.

Kaipaamme tarinoita ja hyvä tarina ja mielikuvat ovat niitä, jotka myyvät, oli asia mikä tahansa. Vastuullinen journalismi ei tarkoita sitä, etteikö toimittajalla saisi olla mielipiteitä. Ne vain tulee pitää erillään uutisjutusta.

Vastuullisen journalismin kampanjan verkkosivut ovat osoitteessa www.vastuullistajournalismia.fi. Sivuilla kerrotaan, mitä Journalistin ohjeet tarkoittavat tavalliselle median kuluttajalle.

Kirjoittaja on Seinäjoen Sanomien vt. päätoimittaja.

Toimitukselta

Tällä palstalla julkaistaan toimituksen kolumneja ja pääkirjoituksia.