A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Oppi kaataa ojaan

Kun lapsi ei opi, hän ei osaa. Kun lapsi ei osaa oppia, hänen on vaikea menestyä elinikäistä oppimista vaativassa yhteiskunnassa.

Oppimisen tulokset ovat laskeneet vuosi toisensa jälkeen. Samaan aikaan opettajien arvostus ja auktoriteetti ovat hävinneet tai ne on suorastaan hävitetty.

Oppilaiden vapaudeton nostettu tasolle, jossa oppimattoman oppilaan odotetaan itse tietävän, mitä pitäisi oppia. Oppimisesta on tullut yksityisasia ilman velvollisuutta oppia.

Oppimista mittaavien tutkimusten mukaan joka kymmenennellä suomalaisnuorella on heikko lukutaito, ja tyttöjen ja poikien väliset erot ovat länsimaisten suurimpia. Suomi on menettänyt kärkipaikkansa länsimaisten oppimistasojen vertailussa.

Oppimisesta on tullut yksityisasia ilman velvollisuutta oppia."

Kansainvälisillä markkinoilla edellytetään hyvää peruskoulutusta ja käytöstapojen hallintaa. Jos niihin ei ole valmiuksia, työpaikka ei aukene.

Monissa maissa, kuten Ranskassa, Sveitsissä, Saksassa ja Englannissa, vanhemmat tavoittelevat lapsilleen opetusta, jossa keskitytään oppimiseen eikä oleskeluun. Maailman parhaat oppilaitokset pannaan järjestykseen opettajien osaamisen, oppimisympäristön ja opinahjon maineikkaimpien oppilaiden perusteella.

On todennäköistä, että suomalaisten opetustulosten heikentyessä koulutetut vanhemmat sijoittavat lapsiaan yksityiskouluihin tai hankkivat muuta maksullista lisäopetusta. He eivät luota lapsensa itseohjautuvuuteen. He eivät halua, että lapsi kuuluu oppimisen kadottaneeseen sukupolveen.

Kotien vaikutus lasten eriarvoistumiseen lisääntyy ja periytyvä oppimattomuus kasvaa. Mitä alhaisempi koulutustaso lapsen vanhemmilla on, sitä todennäköisemmin lapsikaan ei opiskele. Erityisesti äidin matala koulutustaso periytyy lapsille.

Työttömyysriski kasvaa sitä suuremmaksi, mitä alhaisempi koulutus henkilöllä on. Korkea koulutustaso taas suojaa työttömyydeltä.

Suomi kopioi nykyiset opetustavat Ruotsista, jossa menetelmät tuottivat heikkoja oppimistuloksia. Oppilaat jätettiin oppimaan yksinään. Miksi myös suomalaislapsista tehtiin huonojen metodien uhreja?

 

Opetus ei takaa tasa-arvoa, kun oppimisen epätasa-arvo lisääntyy.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet