VierasblogiTässä blogissa kirjoittavat toimituksen vieraat.

Kolumni: Posti kulkee

Viime viikkoina olemme voineet seurata päivittäin Postin palkkataisteluita. Palkanalennukset ovat osa Postin muutosta, jonka tavoitteena on vuosien 2019–2021 aikana saada aikaan 150–200 miljoonan kustannussäästöt. Työnantajan yksipuoleinen ilmoitus palkkaleikkurista on ollut Postin yksi keino kannattavuuden ylläpitämiseksi. Viime vuonna yhtiö jakoi liiketulokseen perustuvaa osinkoa 28 miljoonaa euroa ja ylimääräistä osinkoa yhteensä 40 miljoonaa euroa. Eikö osingot olisi valtio-omisteisessa yhtiössä järkevää painaa alas, että mahdollisimman moni työntekijä säilyttäisi työpaikkansa? Maa tarvitsee jokaisen veronmaksajan, että hallituksen tavoittelema 75 prosentin työllisyysaste saavutetaan.

Miksi aina yhtiön ollessa vaikeuksissa lähdetään ensimmäisenä kurittamaan sen työntekijöitä? Samalla kun johto voivottelee yhtiön huonoa tilaa, he itse nostavat tähtitieteellisiä palkkoja. Laskelmien mukaan Postin toimitusjohtajan saamat palkat ja palkkiot ovat kivunneet neljässä vuodessa runsaat 65 prosenttia. Toimitusjohtajien korkeita palkkoja ja niiden roimia nostoja perustellaan sillä, että ilman korotuksia toimitusjohtajat karkaavat ulkomaille paremman leivän perässä. Montako suomalaista toimitusjohtajaa tunnemme, jotka toimivat ulkomaisissa pörssiyhtiöissä? Niinpä, ei tullut minullakaan yhtään mieleen.

On totta, että valtion vuosibudjetin tulovirrasta osan muodostaa eri yhtiöiden osinkotuotot. Mielestäni valtion tulisi nähdä asia suuremmassa kuviossa. Palkkaleikkaukset ja irtisanomiset johtavat ihmisten talouden heikkenemiseen. Leikkaukset aiheuttavat työttömyyttä, syrjäytymistä ja vähäosaisuutta. Nämä muodostavat vuosittain valtion budjettiin erittäin suuren menoerän. Ihmiset tulisi pitää työelämässä kiinni kaikin keinoin ja välttää heidän joutumista valtion tuilla elämiseen.

Suurimmalla osalla meistä on kokemusta siitä, kuinka joka aamu kuuluu postinjakajan kopistelua rappukäytävässä. Onkohan posti ajatellut sitä, mikä aika postinjakajilta kuluu tähän jakotyöhön? Muusta Euroopasta poiketen meillä on pääsääntöisesti kerrostalojen asunnoissa postiluukut jokaisessa ovessa. Euroopassa laatikot on keskitetty kerrostalon alimman kerroksen aulaan. Valtio-omisteista yhtiötä valtio voisi helposti ohjata lainsäädännöllä niin, että rakentamismääräyksillä velvoittaisimme kaikki taloyhtiöt rakentamaan keskitetyn postilaatikkoratkaisun kerrostalojen aulatilaan.

Postin jakamisessa työntekijältä vaaditaan koko ajan tehokkuuden lisäämistä. Tehokkuuden lisäämistä voidaan lisätä useilla eri tavoilla, jotka on postilta selkeästi unohtunut. Siirtyminen yhteen jakokertaan päivässä sekä edellä mainitut seikat luovat mielestäni tehokkuutta niin, että työntekijöiden palkkoja ei tarvitse lähteä polkemaan. Perinteinen postinjako on muuttumassa ja Postin tulee olla ajan hermolla tämän asian suhteen. Lisäksi yhtiön tulee tarkastella omaa osingon jakoaan. Mielestäni valtio-omisteisessa yhtiössä ei voida jakaa suuria osinkoja omistajille samalla kun työntekijöiden työehtoja poljetaan.

Vierasblogi

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet