Kolumni Kouluja lapsille!

Viime viikkoina on julkisuudessa keskusteltu Sedun Koulukadun uuden koulurakennuksen

rakentamisesta. Vanhan purkutyöt ovat loppusuoralla ja uuden koulun rakentaminen olisi tarkoitus

aloittaa kesällä. Nyt kuitenkin on tulossa kapuloita rattaisiin. Aaltokeskukselle ollaan hakemassa

Unescon maailmanperintökohteen statusta ja uusi koulurakennus ei sellaisenaan sovi

Aaltokeskuksen läheisyyteen. Suunnitelmia tulisi päivittää jälleen.

Tämä episodi oikeastaan kuvastaa sitä henkeä, mikä tällä hetkellä Seinäjoella vallitsee koulujen

rakentamisen ja saneerauksen suhteen. Kaikki hankkeet siirtyvät eteenpäin erilaisiin syihin

vedoten. Mielestäni keskeisessä asemassa pitäisi olla oppilaat, meidän lapset. Emmekö me halua

taata heille nykyaikaisen ja terveen oppiympäristön?

Hyvänä esimerkkinä on uuden Törnävän koulun rakentamisen ja aloituspäätöksen viivästyminen.

Itse olen tuossa koulussa ensimmäiset kouluvuoteni viettänyt ja koulu sijaitsee kotimatkani

varrella. On surullista katsoa päivittäin kuinka ala-asteen oppilaat opiskelevat jo toista talvea

koulun vieressä sijaitsevassa parakkikylässä. Emmekö tosiaan pysty parempaa tarjota? Miksi

nopeaa päätöstä uuden koulun rakentamisesta ei saada aikaan?

Vanhoista kouluista kuulen ongelmia joka viikko. Kärjen koulun ongelmat tiedämme ja

saneerauksen aloitusta on siirretty joka vuosi eteenpäin. Viimeisimpänä tietona on Tanelinrannan

koulun ongelmat luokkatiloissa ja korjaukset tämän suhteen on aloitettu. Meidän vanhoja kouluja

tekohengitetään jatkuvasti vuosi vuodelta eteenpäin ja isot investoinnit puuttuvat. Uusia kouluja

on tehty viimeisen 10- vuoden aikana vain Pajuluomaan ja Kertunlaaksoon. Nämäkin tehtiin pakon

edessä uusien asuinalueiden laajentuessa. Investointipäätöksiä tehtäessä rakennusten

elikaarimalli on unohtunut täysin ja keskitytään vain investoinnin määrään. Uusi investointi

kuitenkin on ajan myötä edullisempi ja korjaus- sekä käyttökustannukset uuden teknologian

myötä ovat pienemmät.

Tiedän, että kaupungin taloudessa on käynnissä säästöohjelma. Kaikesta pyritään säästämään ja

taloutta yritetään oikaista kaikin keinoin. Mutta. Aseman seutuun on löytynyt rahaa 70M€

kaupungin tytäryhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden kautta. Miksi emme haluaa löytää tuota

samaa rahaa koulukiinteistöjen tervehdyttämiseen? Kyseessä kuitenkin lastemme tulevaisuus ja

terveys. Se kai on meille kaikille ykkösprioriteetti vai kuinka?

Eetu Lehtola

Rakennusinsinööri (sd.)