Kolumni Tuuppaamalla terveempi arki

Meillä ihmisillä on tapana valita se helpoin vaihtoehto, on sitten kyse syömisestä tai liikkumisesta paikasta toiseen. Valitsemme portaiden sijaan hissin, lenkin sijaan kotisohvan ja laukussa olevan omenan sijaan pöydällä tarjolla olevan palaveripullan. Usein näiden valintojen kohdalla tiedämme, mikä olisi meille parempi valinta, mutta epätäydellinen itsekuri vie meidät epätäydellisiin valintoihin.

Me emme ole rationaalisia, vaikka kuinka haluaisimme niin ajatella. Järjen sijaan päivittäisiä valintojamme ohjaavat tunteet ja mitä suuremmassa määrin ympäröivä yhteiskunta ja muut ihmiset. Useat valinnat ovat myös seurausta jo automatisoituneesta tavasta. Emme me joka kerta tee tietoisesti valintaa hissin ja portaiden suhteen, vaan käytämme sitä, jonka olemme tottuneet valitsemaan. Jokaisen pienen asian valitseminen uudestaan päivittäin veisi meiltä ihan liikaa aikaa ja energiaa, eikä motivaatiommekaan tähän riitä.

Koska ympäristöllä on suuri vaikutus päätöksiimme, pystytään ympäristöä muokkaamalla myös vaikuttamaan tekemiimme valintoihin. Käyttäytymistieteiden termein puhutaan nudgingista, suomennettuna tuuppaamisesta. Tuuppaamisella pyritään muuttamaan ihmisten käyttäytymistä haluttuun suuntaan muokkaamalla sosiaalista tai fyysistä ympäristöä siten, että tietty käyttäytyminen tulee todennäköisemmäksi.

Valinnassa portaiden ja hissin välillä voisi tuuppaus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rakennukseen ensimmäisenä astuessaan tulija havaitsee portaat, mutta hissin löytääkseen tuleekin ensin tutkia opasteita. Näin ainakin osa varmasti tarttuisi ensimmäiseen vaihtoehtoon. Nythän tilanne on monessa rakennuksessa juuri päinvastoin, portaat löytyvät usein jostain kulman ja palo-oven takaa.

Tutkittua on, että ihmiset tekevät helposti päätöksen, jonka he uskovat muidenkin tekevän. Näin me pyrimme minimoimaan katumuksen tunnetta; jos päätän samoin kuin muut, en ainakaan tee huonommin. Voisimme siis kertoa portaiden alkupäässä, että työkaverisikin valitsi tänään portaat, jolloin sosiaalinen paine portaisiin kasvaa. Tuupata voidaan myös hyödyntämällä yhtä perustarvettamme, joka on positiivisen minäkuvan ylläpitäminen. Haluamme saada positiivista palautetta valinnoistamme. Tähän perustuvat esimerkiksi nopeusnäytöt, jotka kertovat nopeuden ja antavat oikeasta nopeudesta palautteeksi hymynaaman. Portaiden kohdalla tämä voisi tarkoittaa positiivista tsemppausta ja palautetta portaikossa.

Pienilläkin yksittäisillä valinnoilla voi olla merkittäviä vaikutuksia terveyteen, siksi tuuppaaminen oikeaan suuntaan kannattaa. Tekemällä paremmat valinnat helpommiksi, pystymme vaikuttamaan niin yksilön kuin yhteiskunnan hyvinvointiin.

Henna Rantasaari

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori