Kolumni | Mitatusti hyvinvoiva

Oman hyvinvoinnin seuraaminen on tänä päivänä helppoa. Yleisin mittausväline on varmasti älykello, josta käyttäjä saa halutessaan paljonkin tietoa. Ainakin askeleita, unen määrää ja laatua sekä stressitasoja mitataan usein. Laitteiden antaman tiedon avulla voi omaan hyvinvointiin saada muutosta, mutta pelkkä mittaaminen ei kuitenkaan riitä. Olennaista on, mitä tapahtuu mittauksen jälkeen. Jos unen määrä on jatkuvasti riittämätön, tulee asialle tehdä jotain.

Myös kaupungin tehtävä on mitata asukkaidensa hyvinvointia ja raportoida siitä. Väestötasolla meillä ei ole ainakaan vielä käytössä kunnille tietoja syöttäviä älykelloja, mutta saatavilla on paljon muita tilastoja, jotka perustuvat niin kyselyihin kuin erilaisiin rekistereihin.

Kuntien on tehtävä lakisääteinen hyvinvointikertomus valtuustokausittain. Oikein valittuihin mittareihin perustuva hyvinvointikertomus on kuitenkin paljon muutakin, kuin pakollinen velvollisuus. Parhaimmillaan hyvinvointikertomus on loistava tiedolla johtamisen väline. Kuten henkilökohtaisellakin tasolla, on myös kaupungin kohdalla olennaista se, mitä saadulla tiedolla tehdään.

Seinäjoen kaupungin hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2020 kertoo kaupunkilaisten hyvinvoinnin tilan valittujen mittareiden kautta. Näiden lukujen valossa Seinäjoki on kasvava ja elinvoimainen kaupunki, jossa asuu paljon lapsiperheitä. Pääsääntöisesti Seinäjoella voidaan hyvin. Valtuustokauden aikana edelleen kehitetyt toimintamallit lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen vahvistavat paikkaamme lasten kaupunkina. Ikäihmisten osalta Ikäkeskuksen toiminta ja kulttuurihyvinvointityö ovat kehittyneet valtuustokauden aikana eteenpäin.

Turvallinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö luo pohjan asukkaiden hyvinvoinnille, ja kaupunkimme vahvat kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat muiden palveluiden tukena erittäin tärkeitä asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Näiden huomioiminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Syksyllä hyvinvointikertomuksen kaveriksi valmistuu hyvinvointisuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet tulevalle nelivuotiskaudelle. Nämä tavoitteet saavuttamalla voimme jatkossa vieläkin paremmin!

Henna Rantasaari

vs. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori