Pääkirjoitus Pyöräilijän saa ohittaa vain, jos se on turvallista

Polkypyöräilyn suosio on muutamassa vuodessa noussut hurjasti ja sitä on tukenut myös valtiovalta. Asenneilmasto ei näytä olevan siltikään vielä valmis pyöräilijöille. Oppimista on sekä polkupyöräilijöillä että autoilijoilla.

Kapeat maantiet, kovat nopeudet sekä tietämättömuus luovat vaaratilanteita. Autoilijat ohittavat pyöräilijän monesti liian läheltä ymmärtämättä, että auton voimakas imu voi horjuttaa pyöräilijän ja aiheuttaa vakavan onnettumuuden. Maantiepyörällä nopeudet ovat useita kymmeniä kilometrejä tunnissa ja sellaisesta vauhdista kaatuessa jälki voi olla todella pahaa puhumattakaan siitä, että pyöräilijä kaatuu maantien puolelle esimerkiksi takana tulevan auton alle.

Tieliikennelaki vaatii, että ohittavan ajoneuvon on pidettävä turvallinen välimatka ohitettavaan ajoneuvoon tai jalankulkijaan. Pyöräilijän saa ohittaa vain jos se on turvallista, ja turvallinen ohitusväli on 1,5 metriä. Tätä ei kuitenkaan ole lakiin kirjattu. Suomen Pyöräliitto vaatiiin nyt lakiin tarkennusta, kuten monissa muissa Euroopan maissa jo onkin.

Toki oppimista on myös pyöräilijöillä. Maaseudun mutkaisilla teillä saatetaan ajaa keskellä tietä niin, että auton on lähes mahdotonta päästä pyöräilijän ohi tai niin, että tilanteesta syntyy vaaraa pyöräilijälle itselleen auton näkyvyyden ollessa huono mutkissa. Kannattaa siis oikeasti miettiä kuinka ja missä pyöräilee. Pyöräilykulttuurin opettaminen myös jälkikasvulle alkaa omasta esimerkistä oikeanlaisine turvavälineineen eli valoineen, kypärineen ja heijastimineen. Pyöräilykulttuuriin kuuluu myös oikeanlaisen asenteen opettaminen, jossa jokaiselle riittää tilaa liikenteessä ja nopeudet valitaan tilanteen mukaan.

Kukaan tuskin haluaa aiheuttaa kenenkään vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa.

Liikenneturvan tuoreen tilastokatsauksen mukaan lievien pyöräilyonnettomuuksien määrä on vähentynyt selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sen sijaan kuolemaan johtaneiden pyöräilyonnettomuuksien määrä on noussut yli 50 prosentilla.

Kukaan tuskin haluaa aiheuttaa kenenkään vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa.

Suomessa kuolee vuosittain 25 pyöräilijää. Noin puolet kuolemantapauksista on auton ja polkupyörän yhteentörmäyksiä. Suurin osa kuolemantapauksista tapahtuu taajamissa ja vain noin kolmannes taajamien ulkopuolella.

Kaupungilla taas on käynnissä pyöräilyn edistämisohjelman päivittäminen, jota varten asukkailta kerätään mielipiteitä kehitystoimenpiteistä. Kysely on auki 11. heinäkuuta saakka. Nyt siis pyörät pyörimään!

Laura Kaski, Seinäjoen Sanomien päätoimittaja