Kolumni | Koulu on kasvatuksen ja oppimisen yhteisö

Elokuussa palaamme arkeen. Koulut alkavat ja päiväkodit täyttyvät. Kesän järjestelyt ovat monelle taitolaji. Lapsille kesä mahdollistaa vastuun opettelemista. Onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä, ja myös epäonnistumisista oppii. Näin se on koulussakin. Positiivinen palaute kannustaa yrittämiseen ja onnistumiseen paikasta riippumatta.

Seinäjoen peruskouluissa on viime vuodet opeteltu positiivista pedagogiikkaa. Opettajat ovat saaneet koulutusta ja sitä on otettu haltuun. Se sisältää aineksia sekä positiivisesta psykologiasta että humanistisesta psykologiasta. On tärkeää huomata hyvä ja vahvistaa sitä. Jokaisella lapsella on omat vahvuutensa ja niitä tulee nostaa esille. Se vahvistaa lapsen itsetuntoa ja tukee matkalla kohti parempia oppimistuloksia, ja myös elämisen taitojen opettelussa.

Kouluissamme käytetään kiusaamisen ehkäisyssä Yhdessä yhteistyöllä –toimintamallia. Malli lähtee Hyvän fiiliksen ylläpitämisestä, ja se sisältää toimintatavat ongelmatilanteiden käsittelemiseen. Muutaman vuoden kokemuksen perusteella voidaan sanoa mallin olevan toimiva, vaikka työtä välillä riittääkin asioiden selvittelyssä.

Muutos kuvaa koulujen ja oppilaitosten nykytilannetta. Perusopetuksen opetussuunnitelma valmistui 2016. Esimerkiksi arviointia on silti uudistettu koko ajan. Päättöarviointiin on tulossa kriteerit myös arvosanoille 5, 7 ja 9, kun aiemmin osaamista peilattiin arvosanaan 8. Taustalla on oppilaiden yhdenvertaisuus sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Ensimmäisen kerran kriteerejä noudatetaan keväällä 2022.

Iso muutos on laajennettu oppivelvollisuus. Onnistumisen aika näyttää. Oppivelvollisuus ei enää pääty perusopetuksen suorittamiseen. Nykyinen hallitus toteutti muutoksen, joka astuu voimaan 1.8.2021. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta, tai on sitä ennen suorittanut toisen asteen tutkinnon. Tärkeää olisi satsata myös oppimisen polun alkuun esi- ja alkuopetukseen sekä varhaiskasvatukseen, että perusta olisi kunnossa.

Ilman opetuspalveluiden hankkeita moni tärkeä asia jäisi toteutumatta, koska kunnan budjettirahoitus on koko ajan tiukempi. Tasa-arvon hankerahoituksella on palkattu lisää sekä opettajia, että koulunkäynninohjaajia. Lukutaitohankkeilla nostamme esille lukutaidon tärkeyttä. Lukutaito on kansalaistaito, joka on meillä laskusuunnassa. Rohkaisen koteja yhteiseen lukemiseen.

Tehdään yhdessä kaikkemme, että korona pysyy aisoissa ja koulujen ovet avoinna. Tervetuloa kouluun.

Jari Jaskari

perusopetusjohtaja

Seinäjoen kaupunki

Etusivulla nyt

Luetuimmat