Kolumni: Turvallisempaa koulutietä kaikille

Lomakausi alkaa tulla päätökseensä. Syksyn saapumisesta kertovat kesäkuussa valitun valtuuston työskentelyn sekä koulujen alkaminen. Valtuuston avauskokouksessa toivottiin Seinäjoki-puolueelle rakentavaa yhteistyötä ja kaikkien osallisuutta, että Seinäjoesta kasvaa entistä parempi paikka elää ja yrittää kaikille kuntalaisille.

Edellisen valtuuston viimeisessä kokouksessa tehtiin tärkeä aloite yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatimiseksi. Se lähetettiin valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle, joka vuorostaan ohjasi sen valmisteluun elinvoima- ja kilpailukyvyn toimialalle. Toivottavasti valmistelussa kiinnitetään huomiota erityisesti koulujen ja harrastustoiminnan yhdenvertaisuuden kehittämiseen, muodostavathan nämä leijonanosan kaupungin palveluista sote-uudistuksen voimaan astumisen jälkeen.

Suunnitelman laatiminen on hyvä alku, mutta yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatii tekoja meiltä kaikilta. Tässä muutama vinkki, joiden avulla voimme luoda kouluista ja harrasteryhmistä turvallisempia kaikille:

Kunnioitetaan jokaisen itsemäärittelyä ja vältetään turhaa luokittelua oletetun sukupuolen perusteella. Nimi on tärkeä osa identiteettiä ja käyttämällä lapsen tai nuoren valitsemaa nimeä tuemme hänen hyvinvointiaan.

Huolehditaan, että kouluista löytyy sukupuolineutraaleja saniteetti- ja pukeutumistiloja. Yksinkertaisimmillaan tämä tapahtuu vaihtamalla ovista sukupuolittavat kyltit tilojen käyttötarkoitusta kuvaaviin ilmaisuihin (wc ja pukuhuone). Muistetaan myös tiedottaa oppilaita näiden sijainnista.

Varmistetaan, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevien seksuaalista suuntautumista ja sukupuolen moninaisuutta koskevat tiedot ovat ajan tasalla. Tukea ja koulutusta on saatavilla mm. sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen kautta.

Puututaan kiusaamiseen ja häirintään, kuten vähättelevään ja loukkaavaan puheeseen. Rohkaistaan lapsia ja nuoria kertomaan kohtaamastaan kiusaamisesta ja syrjinnästä turvalliselle aikuiselle.

Valitaan opetusmateriaaleiksi aineistoja, joissa moninaisuutta käsitellään ikätasoisesti rohkaisevassa ilmapiirissä.

Turvallista syksyä kaikille!

Immanuel Grönlund

kirjoittaja on Seinäjoen Vasemmiston puheenjohtaja

Kommentoi