Pääkirjoitus Uudet vaalit edessä

Kuntavaalien jälkimainingit on vasta saatu asettumaan ja kuntien uudet valtuustot puheenjohtajistoineen toimintakuntoon. Uudet vaalit kolkuttavat kuitenkin jo kulman takana.

Suomessa käydään ensi vuoden tammikuussa ensimmäiset aluevaalit. Aluevaaleissa maakunnan asukkaat valitsevat jäsenet aluevaltuustoon, joka käyttää ylintä päätäntävaltaa hyvinvointialueella, joka kattaa koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan. Valtuuston koko tulee olemaan 59 henkilöä. Toimikausi on nelivuotinen.

Monelle kansalaiselle aluevaalit ja aluevaltuuston rooli on hyvin epäselvä. Puoleiden puolelta epätietoisuuden pelätään vaikuttavan riittävän isojen ja kattavien ehdokaslistojen keräämiseen sekä ennustettavan matalaa äänestysaktiivisuutta. Tosiasia on, että nyt varsinkin pienten kuntien, tulisi olla aktiivisia ja hereillä vaalien osalta sekä ehdolle lähdössä että äänestämisessä. Muuten todellisena riskinä on, että vaaleista tulee maakuntakeskusvetoinen. Maakunnallisen päätännän kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että kaikista alueen kunnista saataisiin tasapuolinen edustus. Tämä vaatii monelta pienemmän kunnan ehdokkaalta ääniä myös yli omien kuntarajojen.

Mitä aluevaltuusto sitten päättää? Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätäntävaltaa sote-uudistuksen toteuduttua. Se hallinnoi myös hyvin suurta hyvinvointi- ja sosiaalialueen budjettia. Uudistus vaikuttaa siis merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Sen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja samanaikaisesti käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet. Miten tämä jatkossa näkyy kuntien taloudessa ja kyvyssä hoitaa muita kunnan tehtäviä, kuten koulutusta, tullaan näkemään myöhemmin.

Yksittäiselle ihmiselle sote-uudistus ja hyvinvointialueiden perustaminen tarkoittaa sitä, että verovelvollinen maksaa jatkossa enemmän veroa valtiolle, mutta vähemmän kunnalle. Puheiden mukaan pyrkimys on, että uudistus vaikuttaisi mahdollisimman vähän verotuksen tasoon. Tämänkin asian todelliset muutokset tullemme varmaan näkemään.

Hyvinvointialueesta tulee myös suuri työnantaja, sillä sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueen palvelukseen.

Yksittäiselle ihmiselle sote-uudistus ja hyvinvointialueiden perustaminen tarkoittaa sitä, että verovelvollinen maksaa jatkossa enemmän veroa valtiolle, mutta vähemmän kunnalle.

Kaikkinensa tulevat aluevaalit tulevat olemaan merkittävät vaalit, ja edustajilla on edessään suuria päätöksiä ja paljon vastuuta. Seinäjoen Sanomat tulee syksyn aikana kertomaan myös aluevaalien merkittävimmät uutiset. Demokratian tukeminen on yksi journalismin tärkeistä tehtävistä.

Laura Kaski, kirjoittaja on Seinäjoen Sanomien päätoimittaja