Kolumni Suomalainen yhteiskunta ei tarvitse uusia päihteitä

Viime päivinä on käyty kovasti keskustelua Vihreiden puoluekokouksessaan hyväksymästä aloitteesta kannabiksen käytön, myynnin ja hallussapidon sallimisesta sekä tuomisesta valvonnan piiriin. Näin Vihreät tällä päätöksellään ilmoittivat olevansa ensimmäinen eduskuntapuolue, joka kannattaa kannabiksen laillistamista Suomessa

Jo aiemmin olemme kuulleet sisäministeri Ohisalon suhtautumisesta kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuuteen. Löyhä suhtautuminen laittomien päihteiden käyttöön on erityisen pöyristyttävää nimenomaan sisäministeriltä.

Jo nykyisellään kaikista liikenteessä tapahtuvista rattijuoppouksista karkeasti puolet on huumetapauksia ja tämä määrä on kasvamaan päin. Mukaan mahtuu tottakai kaikenlaisia päihteitä, mutta on selvää että myönteinen suhtautuminen yhteen huumausaineeseen ei ainakaan vähennä näitä ongelmia.

Kannabis on yksiselitteisesti käyttäjän terveydelle haitallista eikä sen käytön yleistymistä voi mitenkään päin kannattaa niin terveydellisistä kuin sosiaalisistakaan syistä.

Somen alustoilla yritettiin leimata tällaista kantaa myös Kokoomuksen, sillä puolueen nuorisojärjestöllä on tavoiteohjelmassa saman suuntainen kirjaus. Kansallinen Kokoomus on kuitenkin edellisessä puoluekokouksessa käsitellyt puolueen kantaa ja vastaus oli yksiselitteisesti kielteinen.

Vaikkakin asenteet kannabista kohtaan ovat suomalaisessa keskustelussa lieventyneet, niin onneksi viime päivien keskustelu osoittaa hyvin suomalaisten jyrkän suhtautumisen kannabiksen laillistamisesta kielteiseksi. Huumeiden käytön ehkäisemisestä on syytäkin käydä keskustelua, sillä taistelumme ongelman kitkemiseksi ei ole onnistunut läheskään riittävissä määrin. Emme kuitenkaan kaipaa suomalaiseen yhteiskuntaan enempää ongelmia laillistamalla uusia päihteitä. Laillistamalla jokin huumausaine ei poista ongelmia vaan mitä todennäköisimmin päinvastoin.

Jesse Luhtala, kirjoittaja on Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja