Pääkirjoitus Ei vain tyhjiä sanoja

Seinäjoen kaupunki haluaa lähteä luomaan uutta Seinäjoen kaupunkistrategiaa yhdessä kuntalaisten kanssa työkaluksi uudelle valtuustolle, sekä tietenkin kunnan työntekijöille.

Viimeisimmän kerran kyseisen strategian valtuusto on päivitettynä hyväksynyt helmikuussa 2018. Tuolloin strategian painopisteiksi on määriteltiin muun muassa kaupunkiympäristön kehittäminen. Tämä strategian kirjaus pitää sisällään muun muassa ydinkeskustan kehittämisen Keskustorin, Aalto-keskuksen ja aseman alueen ympärille. Mainittuina ovat muun muassa Pohjan kaupunginosan keskustaan yhdistävä kevyen liikenteen alikulku sekä vehreys ja puistot ydinkeskustassa. Kirjaus löytyy myös siitä, että Lakeudenpuiston alueen käyttötarkoituksesta tehdään päätös.

Uudistuvaan kaupunkiympäristöön mahtuvat myös Seinäjoen jokivarren käytön aktivointi, Törnävän tapahtuma- ja puistoalueen kehittäminen sekä uimahallin laajennus.

Jokainen voi itse arvioida, kuinka nykyisen strategian elementtejä on näiltä osin viety tai ollaan viemässä eteenpäin. Kuntalaisilla on myös nyt mahdollisuus sanoa, ovatko nämä edelleen niitä asioita, joihin kunnan pitäisi toiminnan ja elämisen edellytyksiä luoda. Kunnan tehtävä on toimia mahdollistajana sille, mitä kunta eli sen asukkaat haluavat.

Nyt voimassa olevassa strategiassa on myös paljon sellaista, jonka eteen on oikeasti tehty töitä. Näitä ovat muun muassa kulttuuripalveluiden saatavuus kaikille, sekä lasten-, nuorten- ja perheiden palveluiden lisääminen. Vaikkakin säästöleikkuri on kurittanut myös tätä esimerkiksi poistamalla lähes kokonaan avoimen leikkitoiminnan mahdollisuuden eri puolilla kaupunkia. Toimintaa supistettiin, jopa ensin luvattua enemmän vuonna 2020 eikä sitä ole palautettu. Alakouluikäisten maksuton harrastustoiminta taas on hyvä esimerkki siitä, miten lasten hyvinvointia on lähdetty tukemaan. Kuten strategia toteaa: ”Hyvät palvelumme ovat vetovoimatekijä”. Sitä ne todellakin ovat, varsinkin havitellessa lapsiperheitä asukkaiksi kuntaan.

On myös hienoa, että strategia ottaa kantaa sivukylien ja kaupunginosien elinvoimaisuuden puolesta. Tavoitteena muun muassa on tukea Peräseinäjoen ja Ylistaron keskusten elinvoimaisuutta kehittämällä niiden viihtyisyyttä sekä tukemalla alueen asukkaiden ja yritysten aktiivisuutta. Pienenä, mutta ei vähäisenä yksittäisenä asiana luvataan edistää kaupunginosakeskusten sekä Seinäjoen kaupunkialueen yhdistäviä kevyen liikenteen verkostoja.

Kunnan tehtävä on toimia mahdollistajana sille, mitä kunta eli sen asukkaat haluavat.

Kuten kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä toteaa haastattelussamme (s.2) ”Kaupunkistrategia on merkittävä asiakirja, sillä se luo isoja linjoja kaupungin päätöksenteolle ja toiminnalle.” Se on myös asiakirja, johon me kuntalaiset voimme vedota valtuutettujen ja virkamiesten tehdessä päätöksiä tulevien vuosien aikana. Sen takia kannattaa kommentoida ja tuoda esille, mikä juuri sinulle tai yhteisöllesi on tärkeää. Mihin kaupungin tulee panostaa tulevien vuosien aikana, samalla kun se joutuu tekemään myös vaikeita taloudellisia ratkaisuja.

Strategiat mielletään hyvin usein tyhjiksi asiakirjoiksi, jotka laaditaan pakon edessä ja sen jälkeen unohdetaan pöytälaatikkoon. Näin ei kuitenkaan voi olla. Kuntien toimintaympäristö kohtaa tulevina vuosina kaikkien aikojen muutokset niin maailman tilanteen kuin sote-uudistuksenkin vuoksi. Strategioiden tulee olla kunnan päätöksentekoa vahvasti ohjaavia ja ne päämäärät, jonka eteen tehdään töitä. Joka päivä.

Laura Kaski, Seinäjoen Sanomien päätoimittaja-yksikönjohtaja