Kolumni Hyvää arkea ikääntyville ja työhyvinvointia henkilöstölle

Miltä sinusta tuntuisi, jos et voisi tottumustesi mukaan lukea aamulla päivän lehteä, hörpätä työkavereiden kanssa pullakahveja kansallisen juhlapäivän kunniaksi, tarttua illalla kirjaan tai kuunnella lempimusiikkiasi silloin kun haluat? Nämä perustavanlaatuiset asiat uhkaavat jäädä pois palveluiden varassa olevien ikääntyvien arjesta, mikäli akuutti sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpula jatkuu ja pahenee. On selvää, että jos paljon apua tarvitsevien ikääntyvien hoidosta vastaavassa henkilökunnassa on vajetta, niin ensisijaisesti huolehditaan ruokailusta, puhtaudesta ja lääkityksestä. Ikääntyvien elämän sisällöksi hyvä perushoito ei kuitenkaan riitä.

Me kulttuurin ammattilaiset olemme jo pitkään tehneet työtä sen eteen, että osaamisemme otettaisiin kunnolla sote-kentän avuksi. Kulttuuri ja taide eivät ole vain kivaa lisää hoitotyön ohelle, vaan kokonaisvaltaisesti vaikuttavaa toimintaa. Kulttuurilla on tutkitusti terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Kulttuuritoiminnalla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia esimerkiksi muistisairaiden ja psyykkisesti sairaiden ikääntyvien hoitoon keskittyvällä osastolla Helsingissä. Toiminnan myötä osaston henkilökunnalla on muihin saman talon osastoihin verrattuna vähiten sairaspoissaoloja. Työhyvinvointikyselyn mukaan henkilökunta voi työssään hyvin ja osasto on haluttu työpaikka. Osaston potilaat käyttävät aiempaa vähemmän rauhoittavia lääkkeitä, heillä ei ole tarvetta käyttää unilääkkeitä ja heillä on vähemmän muistisairaille tyypillisiä käytöshäiriöitä. Kulttuuritoimintaan panostamalla lyödään siis kaksi kärpästä yhdellä iskulla: tarjotaan elämisen arvoista arkea ikääntyville sekä vaikutetaan henkilöstön jaksamiseen ja riittävyyteen.

Viimeistään nyt on otettava kaikki keinot käyttöön ikääntyvien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja soten työvoimapulan helpottamiseksi. Päättäjien tulee varmistaa, että kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat tehdä työnsä hyvin ja vaikuttavasti. Yhteinen tehtävämme on huolehtia, että kaikki halukkaat pääsevät osallisiksi kulttuurin hyvistä vaikutuksista, vaikka he tarvitsisivat siihen paljon apua ja tukea. Seinäjoella ollaan jo hyvässä vauhdissa kulttuurin käytössä sote-palveluissa: meillä on tehty ensimmäisenä Suomessa ikääntyviä koskeva kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jonka mukaan toimimalla lisäämme ikääntyvien hyvinvointia. Meillä on hyvät mahdollisuudet puuttua tähän ongelmaan, jos kulttuuritoiminnalle annetaan riittävästi tilaa ja resursseja. Näytetään, että meillä Seinäjoella on tilaa kulttuurille ja hyvinvoinnille!

Satu Kokkoniemi

Ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori

Seinäjoen kaupunki, kulttuuripalvelut/ ikääntyvien palvelut

Me kulttuurin ammattilaiset olemme jo pitkään tehneet työtä sen eteen, että osaamisemme otettaisiin kunnolla sote-kentän avuksi.