Kolumni | Tuki ruuantuottajille!

Marraskuussa Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK järjesti Seinäjoen torilla mielenilmauksen ottaen kantaa siihen kuinka vähän tuottajat saavat työstään rahaa.

Tuotantokustannukset ovat kasvaneet viime aikoina merkittävästi. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa rehujen, lannoitteiden ja polttoaineiden hintojen voimakas nousu. Tuottajille maksettava korvaus on silti pysynyt samana eikä se enää riitä kattamaan kuluja.

Seinäjoki elää ja hengittää sitä ympäröivän maakunnan tuella. Alkutuotanto on maakunnalle elintärkeää. Tulevaisuuden näkymät ovat välillä sumuiset, mutta Atrian vuosittaiset miljoonaluokan investoinnit valavat uskoa maakunnan vahvaan ruokatuotantoon jatkossakin. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat haasteet tulevat kuitenkin muuttamaan ruuantuotantoa tulevaisuudessa.

Olemme vahvan ruokamaakunnan maineessa, joten siitä on erittäin tärkeää pitää kiinni. Globaalin ilmastopolitiikan vuoksi on hyvin tärkeää suosia lähiruokaa, joka on myös turvallisesti tuotettu. Lähiruoka edistää alueiden omaa ruokakulttuuria ja ruoka on helppo jäljittää aina raaka-aineen tuottajalle asti. Käyttämällä lähiruokaa tuetaan alueen ruokaketjua sekä paikallista ruokakulttuuria. Lähiruuan tuotanto luo työpaikkoja ja tuloja alueen asukkaille ja vahvistaa näin alueen taloutta.

Seinäjoen kaupungin tulisikin toimia esimerkkinä tässä asiassa koko muulle maakunnalle. Mallia voisimme ottaa Mikkelin kaupunginhallituksen viime viikolla tekemästä päätöksestä. Mikkelin kaupunki siirtyy tarjoilemaan pelkästään kotimaisia ruokatuotteita järjestämissään tilaisuuksissa. Mielestäni myös kaikissa Seinäjoen kaupungin järjestämissä kokouksissa, seminaareissa, edustus- ja yleisötilaisuuksissa olisi syytä siirtyä vain kotimaisista raaka-aineista koostuvan tarjoiluun.

Esimerkiksi tarjoiltavat lihat, kanat, porkkanat, kurkut ja omenat tulisi olla kotimaisesti tuotettuja. Kahvi ja tee kuitenkin pysyisivät normaalisti tarjoiltavien tuotteiden listalla.

Antakaamme julkisesti tukemme niille, jotka sen tässä maakunnassa tarvitsevat.