Pääkirjoitus | Oikeus käyttää ääntä, oikeus tulla kuulluksi

Aluevaalien ennakkoäänestys on käynnissä. Seinäjoen kaupunki mahdollistaa erityisjärjestelyin sen, että koronan takia karanteenissa olevat voivat päästä käyttämään äänioikeutensa. Karanteenissa oleville äänestäjille on laadittu ohjeet, joita noudattamalla terveysturvallisuus on äänestämistilanteessa turvattu. Ohjeistuksen voit lukea tämän lehden sivulta kaksi.

Niin suuresta asiasta on kyse, niin perustavanlaatuisesta demokraattisen yhteiskunnan oikeudesta, että vallitsevassa vakavassa tilanteessa, koronan uhan alla, kansalaisten oikeus käyttää äänioikeuttaan halutaan turvata.

Ja sitten jotkut sanovat, että äänestäminen on merkityksetöntä ja äänestämisellä ei ole väliä. On sillä. Mutta se merkitys on niitä asioita, joiden arvon ihminen ymmärtää vasta sen menetettyään. Kuten tilanteessa, jossa kaaos leviää yhteiskunnassa ja naapurin panssarivaunut vyöryvät tilanteen herraksi.

Demokratia on etuoikeus. Kansanvallan ylenkatsonta on loukkaus itsenäisyyden taistelleelle sukupolvelle, koko Suomen historialle. Niin merkittävästä asiasta on kyse. Jos ei asia oikeutena kiinnosta, niin tee se täyttääksesi velvollisuutesi kansalaisena. Äänestä.

Yhtä tärkeää kuin on käyttää ääntään päätöksenteossa, on tärkeää, että kansalaisten valitsemat päättäjät kuulevat kansalaisia. Susipolitiikka on esimerkki asiasta, jossa kukaan ei tunnu kuulevan kansalaisia. Susien reviirialueilla elävät kansalaiset ovat jääneet tässä politiikassa asemaan, jossa lasten ja aikuisten turvallisuus on toisarvoista. Kuitenkin yhteiskunnan jäseninä meillä jokaisella on oikeus saada yhteiskunnan suojelu ja turva uhkia vastaan.

Susipolitiikassa on ennen muuta kyse ihmisten eriarvoistamisesta. Kansalaisten elämä eri puolilla maata on yhtä arvokasta ja suojeltavaa. Uhkat vain ovat eri ympäristöissä täysin erilaisia. Toisaalla uhka voi olla lisääntynyt väkivalta ja rikollisuus. Toisaalla uhka voi olla kodin pihapiirin reviirialueeksi ottanut susilauma. Molempiin uhkiin on valtion viranomaisen pystyttävä antamaan tehokasta, turvallisuuden takaavaa apua. Se on kansalaisoikeus.

Jos ei asia oikeutena kiinnosta, niin tee se täyttääksesi velvollisuutesi kansalaisena. Äänestä.

Susikeskustelussa ei ole kyse vihasta eläinlajia kohtaan. Siinä on kyse yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Susi on upea osa suomalaista luontoa. Susi on erämaan asukki, ja se kuuluu osaksi sitä. Mutta erämaa ei ala pihapiiristä leikkimökin tai navetan nurkalta.

Korona leviää kulovalkean tavoin Seinäjoella ja lähikunnissa. Paras keino turvata lapsillemme heidän oikeuksiensa mukainen arki koulunkäynnin ja henkisen hyvinvoinnin kannalta keskeisten harrastusten jatkumisen myötä on se, että jokainen aikuisväestöön kuuluva ottaa rokotteet. Eivät lapset ole syypäitä terveydenhuollon ylikuormittumiseen koronan aikana. Sitä ylikuormittavat rokottamattomat aikuiset. On väärin lapsia kohtaan, että he maksavat aikuisten välinpitämättömyydestä.

Johanna Koskiahde

vt. päätoimittaja