Kolumni | Kuulumisia kevättä odotellessa

Kevättä kohti edetään nyt vauhdikkaasti ja innolla odotan jo lumien sulamista, vaikka olympialaisten hiihtomenestys sai minutkin kaivamaan vanhat sukseni ladon orsilta.

Omilta kouluajoiltani muistan epäonnistuneet hiihtokilpailut, joissa suurin osa pikkuoppilaista hiihti harhaan. Viidennen ja kuudennen luokan pojat olivat minuakin Pajusentien päässä odottamassa ja opastivat oikealle ladulle. Koululla sitten opettaja ilmoitti, että palkintoja ei jaeta, koska liian moni eksyi. Keittäjän tarjoama kuuma mehu lämmitti kuitenkin mieltä ja paleltavia sormia.

Historiassaan ensimmäiset aluevaalit pidettiin tammikuussa ja vaikka vaalikampanjointi jäi hyvin vähäiseksi ja vaalibudjettia ei oikeastaan ollut, niin pääsin mukaan aluevaltuustoon päättämään meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista.

Maaliskuussa aloittava aluevaltuusto ja sen toimielimet päättävät siis koko Etelä-Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä. Valmistelutyötä on tehty ja poliittiset puolueet tekevät parhaillaan päätöksiä siitä, ketä millekin luottamuspaikalle esitetään. Itse olen tavoitellut jäsenyyttä turvallisuuslautakuntaan.

Pelastustoimesta, turvallisuudesta ja varautumisesta on tehdyssä uudistuksessa puhuttu ehkä liiankin vähän, vaikka pelastustoimi vastaa turvallisuudestamme hyvin laaja-alaisesti. Ennaltaehkäistään onnettomuuksia, tehdään palotarkastuksia, koulutetaan, opastetaan ja neuvotaan kuntalaisia ja sekä huolehditaan ensivastepalveluista ja varautumisesta poikkeustilanteisiin liittyen.

Sillä mistä ja miten nopeasti apu saapuu on myös merkitystä. Paloasemaverkoston tulee Etelä-Pohjanmaalla pysyä nykyisellään ja myös pelastustoimen riittävät henkilöstöresurssit on turvattava. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattipelastajia on oltava riittävästi ja sopimushenkilöstön riittävyydestä pienillä paikkakunnilla on huolehdittava. Tarvitsemme osaajia myös tulevaisuudessa ja siksi myös koulutukseen liittyviin asioihin on mielestäni kiinnitettävä huomiota.

Sillä mistä ja miten nopeasti apu saapuu on myös merkitystä.