Kolumni | Lukiokampus

Nuorten lukio-opiskelijoiden määrä Seinäjoella oli alkaneena lukuvuotena 84 oppilasta suurempi kuin edellisenä. Perusopetuksen päättäneistä yhä suurempi osa hakee ensisijaisesti lukioon, mikä on johtanut siihen, että kaikki halukkaat eivät pääse aloittamaan lukio-opintoja. Seinäjoen lukion tilat ovat suunniteltu 800 oppilaalle ja niissä opiskelee nyt yli 900 oppilasta. Lukioon ei voi ottaa nykyistä enempää opiskelijoita, koska ikäluokkien yhä kasvaessa lukion nykyiset tilat jäävät pieniksi.

Valtakunnallisena tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden jakautuminen 50 % lukioon ja 50 % ammatillisiin opintoihin. Seinäjoella lukioon hakeutuvien opiskelijoiden määrä on 60 %. Seinäjoen lukiossa opiskelevat myös toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita, jotka suorittavat kaksoistutkintoa. Oppivelvollisuuden laajentaminen toi mukanaan koulumatkatuen, jossa yli 7 km matkat ovat ilmaisia. Tuessa ei ole omavastuuosuuksia toisen asteen opiskelijoille, joka tuo maakunnasta lisää oppilaita Seinäjoen lukioon.

Seinäjoella tuleekin mietittäväksi tällä valtuustokaudella, tarvitaanko lukiokampukselle uudet tilat esim. Framin alueelle. Lukion koolla on ratkaiseva merkitys ja suuremmassa yksikössä on opiskelijalla paremmat valinnan mahdollisuudet. Reaaliaineet ovat hajautettu siten, että jokainen aine kirjoitetaan erikseen. Pienessä yksikössä ei pystytä järjestämään niin laajaa opetusta kuin opiskelijat haluaisivat. Suuremmassa yksikössä jokaisessa jaksossa on monipuolinen kurssitarjonta.

Valtakunnallinen suuntaus on, että lukioiden olisi hyvä tehdä yhteistyötä muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa ja erityisesti korkeakoulujen kanssa. Framilla meillä olisi ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus vieressä. Opiskelutiloja ja auditorioita on useita, joissa yhteiskäyttö olisi mahdollista. Nykyiset lukion tilat eivät vastaa tämän päivän tarvetta. Lukiokampustilojen suuntaan tulevaisuudessa lukiot tulevat keskittymään ja mielestäni Seinäjoki voisi hyvin olla tässä edelläkävijä.

Seinäjoella tuleekin mietittäväksi tällä valtuustokaudella, tarvitaanko lukiokampukselle uudet tilat esim. Framin alueelle.

Etusivulla nyt

Luetuimmat