Kolumni | Ruuantuotantoa – kuinka kauan?

Maatalouden elinvoiman, ruokaturvan ja energiahuoltovarmuuden tukemiseksi on toimittava aikailematta. Maassamme on tehtävä välittömästi toimenpiteitä maatalouden akuutin kustannuskriisin helpottamiseksi sekä maatalouden ja energiahuollon omavaraisuuden pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.

Tällä haavaa tilanne maatiloilla – myös Seinäjoella ja maakunnassa- näyttää hyvin vakavalta. Energian hinta on moninkertaistunut. Lannoitteita saa huonosti ja hinnat huitelevat pilviä. Eläinten rehu on vähissä. Pankit eivät jousta tilojen rahoituksessa. Pellot uhkaavat jäädä viljelemättä. Joka päivä kahdesta kolmeen tilaa pistää ovet säppiin. Tämä kaikki tilanteessa, jossa sota Euroopassa on käynnistänyt globaalin ruokakriisin. Pohjois-Afrikassa säännöstellään leipää, Keski-Euroopassa kaupat rajoittavat ostomääriä. Ruuan hinta nousee kaikkialla.

Entä täällä? Kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuus on Suomelle elämän ja kuoleman kysymys. Maatalousyrittäjät ansaitsevat paitsi kunnianpalautuksen, myös oikeudenmukaisen hinnan tekemästään työstä. Sota on Euroopassa. Nyt olisi tärkeää reagoida täällä. Odotukset kohdistuvat myös EU-organisaatioon. Jäsenmaiden on voitava tukea maataloustuotantoa nopeasti ja mahdollisimman kevyellä menettelyllä. Niin ikään meidän tulee puuttua ilmiöön, jossa kauppa voi kääriä voitot,

mutta viljelijällä ei ole varaa tuottaa ruokaa. Toteutetaan elintarvikemarkkinoille kustannusindeksi, johon sopimukset sidotaan. Maksetaan energiaveronpalautukset tiloille kolminkertaisina. Tehdään jotakin! On tärkeää, että toimet kohdistetaan niihin tiloihin, joilla oikeasti on tuotantoa ja jotka ovat kärsineet kustannuskriisistä eniten.

Energiaomavaraisuutemme vahvistaminen on huoltovarmuuskysymys.

Akuuttina toimena polttoaineveroa on alennettava ja jakeluvelvoitteesta tingittävä. Turve on ainoa kotimainen varapolttoaineemme. Vielä jäljellä olevista turvetuottajista on tehtävä riittävän pitkillä sopimuksilla valtion sopimustuottajia. Riippuvuutta fossiilisista voidaan vähentää korvaamalla venäläinen tuontidiesel mahdollisimman suurelta osin kotimaisella ympäristöystävällisellä tuotteella.

Pankit ovat lähteneet huonosti tukemaan viljelijöitä esimerkiksi lainojen lyhennysvapailla ja muilla järjestelyillä, vedoten EU:sta pankeille asetettuihin vaatimuksiin. Ei voi olla niin, että EU-markkinasääntömme aiheuttavat sen, että huomenna ei ole leipää pöydässä.