Kolumni Tuulivoimalat riittävän etäälle asutuksesta

Suomessa on vireillä tuulivoimahankkeita tällä hetkellä kenties eniten maailmassa. Seinäjoen seudulle kaavaillaan tuulivoimaloita ainakin Nurmon Isovuoreen ja Lamminnevalle, Kouran Palopättäränmäelle sekä Ylistaron suuntaan Ooperiin.

Tuulivoimakaavoituksen käynnistäminen on herättänyt vastustusta lähialueen asukkaiden keskuudessa ja Seinäjoella onkin tehty kuntalaisaloite kolmen kilometrin suojaetäisyydestä tuulivoimalan ja asutuksen välille. Aloite on kerännyt jo noin 1300 allekirjoitusta. Aloite tullaan käsittelemään aikanaan Seinäjoella toimivaltaisessa toimielimessä. Mielestäni asia on vietävä valtuustoon, koska tuulivoimalat koskettavat Seinäjoella tuhansia asukkaita, lapsiperheitä ja myös loma-asukkaita. Valtuusto on kaupungin korkein päättävä elin ja valtuutetut nauttivat äänestäjien luottamusta - olisi erikoista ja epädemokraattista viedä asia suljettuun kokoukseen pienen piirin päätettäväksi.

Kaupunginhallituksessa kaupunki antoi lausuntonsa ELY:lle. Seinäjoki pitää erittäin tärkeänä, että asukkaiden esittämät huolet huomioidaan.

Huolta on herännyt tuulivoimaloiden vaikutuksista matalataajuisten äänien osalta, voimaloiden vaikutuksista kiinteistöjen arvoon sekä vaikutuksista terveyteen sekä lasten kehitykseen: tutkimusten mukaan voimaloiden läheisyydessä kärsitään mm. unettomuudesta sekä rytmihäiriöitä. Nurmossa osa lapsista joutuisi altistumaan tuulivoimalan melulle koko päivän, koska useat päiväkodit ja koulut sijaitsevat 2-3 kilometrin etäisyydelle hankealueesta, kuten myös lasten kodit.

Kaupunginhallituksessa kaupunki antoi lausuntonsa ELY:lle. Seinäjoki pitää erittäin tärkeänä, että asukkaiden esittämät huolet huomioidaan, kuten myös suojaetäisyydet ja tuodaan esille mahdolliset kerätyt kokemukset ja selvitykset olemassa olevien tuulivoimapuistojen vaikutuksista.

Itse olen linjani valinnut ja jokaisen tuulivoimaosayleiskaavan kohdalla tehnyt vastaesityksen, että kaavoitusta ei aloiteta. Syy on se, että riittävää suojaetäisyyttä ei ole huomioitu tuulivoimaloiden osalta ja vastustan sitä, että voimalat tuodaan liian lähelle asutusta.

Kirjoittaja on kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja ja aluevaltuuston II varapuheenjohtaja