Kolumni Mitä mä tällä tiedolla teen?

Kesä on kääntynyt elokuuhun ja eri opintoasteet aloittavat vähitellen opinnot. Etelä-Pohjanmaalla toisen asteen ammatillinen koulutus alkoi ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa viime viikolla ja tällä viikolla opintoihin on palannut jatkavat opiskelijat. Työelämän muutos edellyttää kaikilta hyviä perustaitoja ja kykyä kehittää ammatillisia valmiuksiaan läpi koko työuran. Opiskelija saattaakin yllättyä siitä, mitä kaikkea opiskelija opiskelee osana ammatillista tutkintoaan.

Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita pohtineen työryhmän mukaan monipuolinen digiosaaminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Kielitaito ja monikulttuurisuustaidot nousevat tärkeäksi osaamisalueeksi, koska työpaikat kansainvälistyvät ja työkieli saattaa olla englanti.

Tulevaisuuden osaamistarpeissa nousee esille myös seuraavia osaamisia: Kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus, vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot, ongelmaratkaisutaidot, luovuus, jatkuva oppiminen ja kehittäminen, kokonaisuuksien hallinta, itseohjautuvuus, eettisyys sekä tiedonhallinta- ja analysointitaidot.

Opiskelija hankkii ja vahvistaa taitoja, joita työnantaja myös odottaa tulevalta työntekijältään.

Näitä taitoja opitaan ammatillisen koulutuksen aikana osana kaikkia tutkinnon osia. Erityisesti näihin keskitytään yhteisissä tutkinnon osissa (YTOt), joita ovat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Näitä taitoja voi oppia ja kehittää myös jokapäiväisessä elämässä.

YTO-opinnoissa me opettajat usein kuulemme ”Mitä mä näillä tiedoilla teen?” Ammatillisissa oppilaitoksissa ammattiin liittyvien kädentaitojen oppiminen on tärkeää. Sitä täydentävät yhteiset tutkinnon osat, joiden kautta opiskelija hankkii ja vahvistaa taitoja, joita työnantaja myös odottaa tulevalta työntekijältään.

On tärkeää, että jokainen saa olla sellainen, kuin on. Muistetaan kuitenkin, että työelämä alalla, kuin alalla odottaa sinulta monipuolista osaamista ja taitoja, joihin vastaamme niin ammatillisten tutkinnon osien kuin yhteisten tutkinnon osien opintojen kautta.

Hyvää alkanutta syyslukukautta.

Kirjoittaja on opettaja ja kuntapäättäjä