Kolumni Uuden alussa

Uusi lukuvuosi on oppilaitoksissa aluillaan. Perusopetuksen kouluissa Seinäjoella on teemana ja painopisteenä hyvinvointi. Teema on toteutusmahdollisuuksiltaan monipuolinen ja aiheena kannatettava. Hyvinvointitavoitteita voidaan tukea monin tavoin. Muun muassa hyvä yhteishenki, turvallisuus, oikein kohdistetut resurssit, terveelliset, riittävän kokoiset opiskelutilat ja osallisuus voivat olla hyvinvointia tukevia elementtejä. Toki yksilön valinnatkin vaikuttavat omaan hyvinvointiin, toisinaan myös lähiympäristöön.

Osallistava budjetointi on kohdistunut tänä vuonna mukavasti kouluihin. Oppilaille voidaan hankkia tämän tuen kautta enemmän välituntiliikuntaan sopivia välineitä. Välineet tullaan hankkimaan oppilaiden toiveita kuunnellen. Lisäksi kouluilla on mahdollisuus osallistua Mieli ry:n hyvän mielen koulutukseen, joka on suunnattu nimenomaan lapsille ja nuorille. Kun käytössä on lisäksi kiusaamista ehkäisevä ja hyvän fiiliksen etsimistä kannustava Yhdessä yhteistyöllä- toimintamalli ja monilla kouluilla hyödynnetään vahvuuspedagogiikkaan perustuvaa Huomaa hyvä! – materiaalia, voidaan todeta, että välineitä hyvinvoinnin tukemiseen ja edistämiseen on ainakin olemassa. Konkreettiset toimenpiteet sijoitetaan sitten sujuvasti kouluarkeen ja siellä ne tekevät työtään hyvinvoinnin edistämiseksi. Onko liikaa luvattu? Itse ainakin luotan kasvatusalan ammattilaisiin ja oppilaskuntiin aktiivisina toimijoina.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on tulevaisuuden rakentamista. Vastuu on aikuisilla. ”Pikkukaveria ei jätetä.”

Harrastamisen Suomen malli eli Harkku mahdollistaa osaltaan harrastamisen matalalla kynnyksellä ja edullisesti. Monet koulut ovat myös tässä mukana. Kansalaisopistokin tarjoaa paljon mahdollisuuksia koululaisille ja opiskelijoille. Seinäjoen Lions-klubit lahjoittavat kouluille materiaalia (Kiusaamisesta terveeseen nettikäyttäytymiseen eli KiTeNet), joka tukee vanhemmuutta ja monilukutaitoa. Parhaillaan on käynnissä myös alueellinen lukutaitokampanja. Hyvä lukemisen taito avaa monia näkymiä hyvinvoinnin tukemiseen. Aloittavat lukijat voivat lukea yhdessä vanhemman kanssa. Yhdessäolo luo parasta pohjaa hyvinvoinnille. Lukeminen tarjoaa loistavat nojatuolimatkat mielen maisemiin, avaa mahdollisuuden keskusteluun, avartaa ajattelua ja rikastaa mielikuvitusta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on tulevaisuuden rakentamista. Vastuu on aikuisilla. ”Pikkukaveria ei jätetä.”

Kirjoittaja on Törnävän koulun rehtori ja kaupunginvaltuutettu