Kolumni Mielenterveyttä- turvallisista yhteisöistä

Hyvin monet suomalaiset tietävät, että tämän viikon maanantaina 10.10. oli kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven päivä. Samana päivänä vietettiin myös Maailman mielenterveyspäivää. Maailmanlaajuisena tavoitteena on nostaa mielenterveys ja hyvinvointi prioriteetiksi. Suomessa kiireellisin asia on reagoida nuorten pahoinvointiin, sillä heidän osaltaan voidaan puhua jo kansallisesta kriisistä. Huomiota on kasvavassa määrin kiinnitettävä mielenterveyden vahvistamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Palveluja tulisi kehittää nimenomaan joustaviksi ja saavutettaviksi – matalan kynnyksen palveluiksi. Tällä haavaa Kelan korvaamista sairauspäivistä joka kolmas on mielenterveystaustainen, työkyvyttömyyseläkkeistä jo yli puolet.

Kriisipuhelimien tai – keskusten yhteydenottojen taustalla on mm. pahaa oloa, ihmissuhdeongelmia ja yksinäisyyttä. Terapiatakuun toteuttaminen perusterveydenhuollossa on yksi erittäin tärkeä tavoite, kun hyvinvointialueiden palveluja kehitetään. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen meistä voi osaltaan vaikuttaa mielenterveyttä edistävästi. Voimme itse päättää siitä, miten kohtaamme toisia ihmisiä ja huomioimme heitä. Kunnioittava kohtaaminen ja välittäminen eivät maksa mitään, mutta voivat olla erittäin arvokkaita sekä lähimmäisillemme että yhteisölle, jossa toimimme. Meille on mahdollista tuottaa kansaihmisillemme turvallisuutta ja hyväksyntää. Useissa viestintää ja ilmapiiriä koskevissa tutkimuksissa on todettu, että välittävä vuorovaikutus lisää luottamusta, sitoutumista ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta.

Perhe on ensimmäinen yhteisö, jossa mielen-terveyttä rakennetaan.

Perhe on ensimmäinen yhteisö, jossa mielenterveyttä rakennetaan. Vanhemmatkin tarvitsevat tukea omiin haasteisiinsa. Myös vanhemmilla tulisi olla mahdollisuus saada apua matalalla kynnyksellä jo ennakoivasti. Lapsen itsetunnon ja perusturvallisuuden rakentuminen voidaan parhaiten varmistaa, kun vanhemmat voivat hyvin. Neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilökunnan koulutusrakenteita on suunnattava uudelleen ja resurssit on turvattava, jotta mahdollisuudet mielenterveysongelmien riittävän varhaiseen havaitsemiseen turvataan ja perheitä sekä lapsia ja nuoria voidaan tarvittaessa ohjata avun piiriin.

Välittäminen – se taitaa olla yksi perustarpeitamme. Tarvitsemme heitä, jotka välittävät. Tarvitsemme heitä, joista välitämme. Tarvitsemme sinua, joka välität lähimmäisestäsi ja niistä yhteisöistä, joissa toimit.

Kirjoittaja on rehtori ja kaupunginvaltuutettu