Kolumni Varhaiskasvatus on turvattava

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on tärkeä peruspalvelu, joka on turvattava jatkossakin. Varhaiskasvatus mahdollistaa huoltajien ja vanhempien työssäkäynnin. Suomessa yhä useampi lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen. Ennusteen mukaan vuonna 2030 sen piirissä on 90 % 1–6-vuotiaista lapsista. Vuonna 2020 vastaava luku oli 77 %.

Varhaiskasvattajat tekevät työtään suurella sydämellä. He luovat hyvän pohjan lapsen kasvulle ja kehitykselle. Moniammatillisessa tiimissä työskentelevät koulutetut varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. He tekevät yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Vuonna 2030 tulee varhaiskasvatuslain muutos, jonka myötä henkilöstöstä kahden kolmesta tulisi olla varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja, joista puolet opettajia. Yksi kolmesta olisi lastenhoitajia ja heidän määränsä vähenisi. Vuoteen 2030 mennessä eläköityy paljon varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja pula pätevistä ammattilaisista tulee olemaan suuri.

Uusi varhaiskasvatuslaki tulisi avata ja miettiä mitä korjattavaa ja kehitettävää löytyy.

Suurissa kaupungeissa näkyy jo nyt pätevän varhaiskasvatuksen henkilökunnan työvoimapula. Alalle tulisi saada koulutettua lisää pätevää henkilökuntaa ja sen pitovoimaa tulisi lisätä. Uusi varhaiskasvatuslaki tulisi avata ja miettiä mitä korjattavaa ja kehitettävää löytyy. Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva olisi hyvä selkeyttää päiväkotiin sopivaksi. Sosionomin ja lastenhoitajan opintopolkua varhaiskasvatuksen opettajaksi tulisi kehittää työelämälähtöiseksi. Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusmääriä tulisi lisätä

Viikolla 46 vietetään lapsen oikeuksien viikkoa. Lapsen oikeuksien viikko muistuttaa siitä, että lapsella on oikeus hyvään elämään ja kasvuun. Lapsen oikeuksien sopimus on yhtä sitova kuin laki, jota ei saa rikkoa. Lapsella on tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Kirjoittaja on JHL ry. 283 pääluottamusmies ja kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen.