Kolumni Ensimmäinen kuukausi hyvinvointialueella

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023 klo 00:00. Valmistelua tehtiin viimeisiin hetkiin saakka ja jännitystä oli ilmassa samalla, kun uuden vuoden raketit lentelivät taivaalla. Miten siirtyminen sujui ja oliko kaikki varmasti huomioitu muutostyössä? Tätä jännittivät varmasti hyvinvointialueen viranhaltijat, ammattilaiset ja alueen asukkaat. Pelko oli kuitenkin suurempi kuin paukahdus.

Hyvinvointialueen käynnistyminen sujui pääosin onnistuneesti. Ensimmäinen palkka-ajo onnistui, puhelinnumerot ja aukioloajat säilyivät ennallaan ja toimipaikat palvelevat pääosin kuten aiemminkin. Muutos ei näyttäydy alueen asukkaille niin suurena muutoksena, kuin se näyttäytyy ammattilaisille. Tämä johtuu siitä, että suurimmat muutokset ovat organisaatiorakenteessa, johtamisrakenteessa ja palvelussuhteiden yhtenäistämisessä sekä uuden toimintakulttuurin toteuttamisessa. Paljon on asioita, joita vielä hiotaan, mutta asia kerrallaan ne etenevät ja ratkeavat.

Muutos on asia, joka on jatkuvasti elämässämme läsnä ja se, miten siihen suhtaudumme, on aina valintakysymys. Positiivisten asioiden löytämiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja nähdä ne mahdollisuutena myös tässä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen muutoksessa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen arvoina asiakaslähtöisyys, avoimuus ja yhdenvertaisuus, vaikuttavuus ja talous sekä uudistumiskyky ja kehitysmyönteisyys ohjaavat toimintaamme. Toteuttamalla arvojemme mukaista toimintaa voimmekin saavuttaa hyvinvointialueemme palvelulupauksen ”Palvellen parasta – vierelläsi kun tarvitset”. Oikein hyvää alkanutta vuotta 2023 jokaiselle.

Kirjoittaja on vt. terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueylihoitaja , Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue