Päätoimittajalta On kannatettava yhtenäistä Eurooppaa, mutta järjettömyyksiin ei pidä taipua

Viikonloppuna Seinäjoelle kokoontui maa- ja metsätalouden ammattilaisia Sarkamessuille. Kävin Seinäjoki Areenalla järjestetyillä messuilla perjantaina kuudentuhannen muun vieraan tavoin. Parkkipaikat olivat täynnä ja väkeä oli tungokseen asti. Messut toivat Seinäjoelle kävijöitä ympäri maan ja alan valtakunnallisia toimijoita yritysmaailmasta ja politiikan kentältä. Messut ovat hieno tilaisuus viedä ruokamaakuntaa ja sen keskuskaupunkia suuren yleisön tietoisuuteen.

Sain tapahtumassa tilaisuuden keskustella europarlamentaarikko Elsi Kataisen (kesk.) kanssa. Tänne pohjolan perukoille EU:n päätöksenteko näyttäytyy etäiseltä ja vaikutusmahdollisuudet mitättömiltä. Pienen Suomen etu ei Euroopan päätöksenteon vaa’assa paljoa paina ja päätöksentekoa seuratessa luottamusta nakertaa entisestään Suomen edustajien eripura kansallisesti merkittävien asioiden äärellä.

Komissio on tehnyt vihreän siirtymän nimissä useita maa- ja metsätaloutta ja siten Suomen huoltovarmuutta ja energiantuotantoa vaarantavia esityksiä. Ennallistamisen myötä ollaan siirtämässä turvemaita pois ruoantuotannosta ja metsätalouskäytöstä, mikä on Suomen turvemaavaltaisimpiin alueisiin kuuluvalle Etelä-Pohjanmaalle kova isku. Eri puolilla maailmaa ilmastonmuutoksen tiedetään heikentävän merkittävästi ruoantuotannon edellytyksiä yhä kasvavalle ihmispopulaatiolle, ja silti suunnitellaan tuottavien viljelymaiden poistamista käytöstä, vettämällä ne metaania tuottaviksi suoalueiksi. Tällaista lyhytnäköisyyttä on vaikea ymmärtää ajassa, jossa Euroopassa käydään sotaa ja huoli ruokaturvasta ja huoltovarmuudesta on aitoa ja kaikkien puheissa. Syksyllä EU-parlamentti hyväksyi komission Fit for 55 -ilmastopakettiin kuuluvan uusiutuvan energian direktiivin uudistuksen osana kannan, jonka mukaan puu ei ole uusiutuvaa energiaa, osoittaen näin hämmentävän heikkoa luonnontietoutta. Nyt komissio on esittänyt, että muovi on ympäristön kannalta puuta parempi vaihtoehto pakkausmateriaaliksi.

Euroopan parlamenttivaalit järjestetään vuoden kuluttua kesällä. Nykyisessä maailmantilanteessa päätöksentekijöiksi tullaan toivottavasti valitsemaan parlamentaarikot, joilla on kosketuspintaa ja ymmärrystä elämän realiteeteista ja kansallisesta edusta, utopististen, kansantaloutta ja huoltovarmuutta murentavien viherryttämisaatteiden sijaan.