Joka neljännellä lapsiperheellä on vaikeuksia saada rahat riittämään – toimeentulo-ongelmat ovat riski lasten tulevaisuudelle

Toimeentulo-ongelmat ovat Suomessa yleisiä. Lapsiperheissä ne ovat yleisempiä kuin koko väestössä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tutkimuksesta.

Tulonjakotilaston mukaan 24–36 prosenttia lapsiperheistä on 2000-luvulla kokenut toimeentulossa eriasteisia vaikeuksia. Näiden perheiden osuus on 2000-luvun kuluessa laskenut. Edelleen kuitenkin joka neljännellä lapsiperheellä on vaikeuksia saada menot katetuiksi tuloilla.

Aiempi tutkimus on osoittanut, että lapsiperheiden toimeentulo-ongelmat ovat riski lasten tulevaisuudelle. Ne heijastuvat monin tavoin lasten ja vanhempien hyvinvointiin.

THL:n tutkijatMinna Salmi ja Laura Kestilä tarkastelivat tutkimuksessaan toimeentulokokemusten yhteyttä lasten ja vanhempien hyvinvointiin alakoululaisten perheissä. Käytettävissä oli THL:n Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 kerätty kyselyaineisto peruskoulun neljännellä ja viidennellä luokalla olevien koululaisten huoltajilta.

Kyselyyn vastasi yli 35 000 vanhempaa tai huoltajaa. Aineiston vastaajista valtaosa – 86 prosenttia – oli äitejä. Tulokset osoittavat, että toimeentulokokemusten erot ovat systemaattisesti yhteydessä hyvinvointiin: vanhempien ja lasten hyvinvointi on heikompaa perheissä, joissa vanhempi arvioi toimeentulon olevan hankalaa.

Tulokset osoittavat myös, että palvelujen käyttö on suurempaa mutta saatavuus heikompaa, jos perheessä on toimeentulo-ongelmia.