Onko mökilläsi tällaisia lämmittimiä? Tukes määräsi poistettavaksi vaarallisina

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on määrännyt kolme kaasukäyttöistä mökkilämmitintä poistettavaksi markkinoilta. Testauksessa lämmittimistä löytyi palovammavaara.

Testaukset olivat osa EU-projektia, jossa yli 60 prosenttia tutkituista tuotteista ei täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia.

Tukes tutki osana kolmea eri kaasulaitetyyppiä eli mökki-, terassi- ja rakennuslämmittimiä. Kustakin tutkittiin kolme tuotetta.

EU-projektissa laitteita arvioitiin vain asiakirjojen perusteella. Projektin aikana tehdyn riskinarvion perusteella Tukes päätti testauttaa tutkitut terassi- ja mökkilämmittimet myös mekaanisilta ominaisuuksiltaan SGS Fimkon laboratoriossa.

Kaikissa tuotteissa havaittiin testeissä sellaisia puutteita, joita asiakirjojen perusteella ei niissä pitänyt olla. Osa puutteista aiheutti vaaraa.

Tukes määräsi kaikki kolme mökkilämmitintä poistettavaksi markkinoilta ja antoi terassilämmittimille huomautuksia ja vaatimuksen korjata dokumentaatiota.

Markkinoilta poisto tarkoittaa, että yrityksen pitää lopettaa tuotteen myynti ja kerätä myymättömät tuotteet jälleenmyyjiltä.

– Tyypillinen vaaraa aiheuttava puute mökkilämmittimissä oli, että pintalämpötila nousee käytön aikana liian suureksi, sanoo Tukesin tiedotteessa ylitarkastaja Jyri Pekkanen

Yhden rakennuslämmittimen dokumentaatiosta löytyi niin vakavia puutteita, että Tukes määräsi tuotteelle markkinoilta poiston.

– Kyseisen tuotteen soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin ei ollut tutkittu ollenkaan, Pekkanen kertoo.

Kolmetoista EU-maata osallistui valvontaprojektiin, jossa tutkittiin 117 kaasulaitetta asiakirjojen, merkintöjen ja käyttöohjeiden perusteella.

Tulokset antoivat huolestuttavan kuvan siitä, miten kaasulaitteet vastaavat asetettuja vaatimuksia.

Yli 60 prosenttia tutkituista tuotteista ei täyttänyt lain vaatimuksia. Suurin osa puutteista liittyi lain vaatimiin tyyppitarkastustodistuksiin sekä tuotteisiin kiinnitettyihin merkintöihin ja ohjeisiin.

Vastaan tuli myös paljon tuotteita, joiden mukana ei ollut lainkaan käyttöohjeita kohdemaan kielellä.

Tukes kehottaa kuluttajia tarkkuuteen, kun he hankkivat terassi-, mökki- tai rakennuslämmittimiä.

Tuotteiden turvallisuus on yritysten vastuulla ja niiden on tunnettava kaasulaitteita koskevat vaatimukset. Viranomaiset valvovat tuotteita pistokokein.

Tukes neuvoo toimimaan näin:

Kun ostat kaasulämmitintä, tutustu huolella laitteen käyttöohjeisiin ja varoituksiin.

Tarkista, että laitteessa on:

- CE-merkintä

- tieto, että se on tarkoitettu Suomen markkinoille, eli merkintä FI. Laiteluokkamerkintä I2H tarkoittaa maakaasua ja I3B/P nestekaasua.

- käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

Huolehdi, että käytät laitetta ainoastaan käyttöohjeiden sallimissa paikoissa ja käyttöohjeiden mukaisesti.