Yhä useampi eteläpohjalainen autoilee huumaantuneena – poliisi: "Huumaavat aineet näkyvät vallitsevana trendinä liikenteessä"

Yhä useampi rattijuoppo ajaa huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Tilastokeskus julkisti viime viikolla vuoden 2019 rikos- ja pakkokeinotilaston. Etelä-Pohjanmaan alueella jäi tilaston mukaan vuonna 2019 kiinni yhteensä 773 rattijuoppoja. Tämä on kolme edellisvuotta vähemmän. Luku pitää sisällään niin sanotut perusmuotoiset rattijuopumukset ja törkeät rattijuopumukset.

Vaikka suurin osa kaikista rattijuopoista on ajanut autoa alkoholin vaikutuksen alaisena, vuosi vuodelta yhä useampi rattijuoppo jää kiinni muun huumaavan aineen tai alkoholin ja muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta. Muita huumaavia aineita ovat huumausaineiden lisäksi huumaavat lääkkeet.

– Perussyy on, että huumausaineita on enemmän saatavilla ja ne ovat yleistyneet rajusti yhteiskunnassa, toteaa Pohjanmaan poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan komisario Vesa Ojanperä

– Yhteiskunta on muuttunut sen osalta, että huumaavat aineet näkyvät vallitsevana trendinä liikenteessä.

Yleisimmät huumaavat aineet, joita liikenteessä tavataan, ovat kannabis ja amfetamiini. Sen lisäksi tilastoissa näkyvät erilaiset huumaavat lääkkeet, kuten bentsodiatsepiineihin luettavat Rivotril ja Xanox.

Ojanperän mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana kehitys on ollut se, että yhä useampi rattijuoppo ajaa huumaantuneena.

– Kasvua on tapahtunut hyvin tasaisesti joka vuosi.

Perusmuotoisia rattijuopumuksia oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna Etelä-Pohjanmaalla 404. Näistä 160 oli ajanut alkoholin vaikutuksen alaisena. Huumaavien aineiden osuus ylitti alkoholin jo vuonna 2017. Tuolloin erot olivat kuitenkin pieniä.

Ojanperän mukaan koko Pohjanmaan poliisin alueella huumausaineiden osuus rattijuopumuksista on noin 40 prosenttia. Vaasan seudulla lukema on vieläkin suurempi: noin 60 prosenttia rattijuopoista ajaa huumaantuneina.

– Toki tähän vaikuttaa myös se, että poliisin ammattitaito ja välineet ovat parantuneet.

Huumausaineita testataan nykyään pikatesteillä tien päällä.

Rikoslain mukaan kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen, jos veressä on alkoholia vähintään 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea. Huumaantuneena ajamisen kohdalla oleellista on rikosnimikkeen osalta Ojanperän mukaan se, onko kuljettajan suorituskyky heikentynyt/huonontunut vai tuntuvasti huonontunut.

Mikäli suorityskyky on tuntuvasti huonontunut, voidaan epäillä törkeää rattijuopumusta.

– Se, kummasta rikoksesta mahdollinen tuomio tulee, riippuu viime kädessä tuomioistuimessa esitetystä näytöstä tapahtumapaikkatietojen, tapahtumapaikalla tehtyjen havaintojen sekä muun muassa rikosteknisen laboratorion antaman lausunnon perusteella.

Ojanperän mukaan tärkein tekijä huumaantuneena tai alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisen ehkäisyyn on asennekasvatus.

– Se on se, mikä viime kädessä estää lähtemästä liikenteeseen, Ojanperä toteaa.

– Viranomaisena pitää ajatella myös, onko meidän toiminta riittävän tehokasta, että mahdollisimman suuri osa jäisi kiinni. Huumaantuneena ajamista on seurattu ja koulutuksella parannettu, että tunnistetaan paremmin liikenteessä.

Rattijuopumukset

Rattijuopumukset (yli 0,5 promillea): 404 kappaletta

Alkoholin osuus (kpl): 160

Muu huumaava aine: 208

Alkoholi ja muu huumaava aine: 36

Törkeät rattijuopumukset (yli 1,2 promillea): 309

Alkoholin osuus: 269

Muu huumaava aine: 11

Alkoholi ja muu huumaava aine: 29

Rattijuopumukset yhteensä: 773

Alkoholi: 429

Muu huumaava aine: 219

Alkoholi ja muu huumaava aine: 65

Etusivulla nyt

Luetuimmat