Perhevapaat näkyvät tulevassa eläkkeessäsi – katso oma tilanteesi laskurilla

Uudella laskurilla voi arvioida eripituisten perhevapaajaksojen eläkevaikutusta ja verrata eläkekertymää vastaavalta ajalta työstä karttuvaan eläkkeeseen.

Lapsenhoitoajalta kertyy vanhemmalle eläkettä hänelle maksetun äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan tai kotihoidon tuen ajoilta.

Laskurilla voi arvioida perhevapaiden jakamista myös eläkkeiden näkökulmasta, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Molemmat vanhemmat laskevat eläkekarttuman omalta osaltaan.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta kertyy eläkettä lähes samalla tavalla kuin työssä ollessa, pitkät kotihoidontukijaksot madaltavat eläkettä, kertoo erityisasiantuntija Suvi Ritola Eläketurvakeskuksesta.

Työeläke kertyy äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana ansioiden mukaan siten, että vanhempainetuuden perusteena oleva vuositulo korotetaan 21 prosentilla.

Vuodesta 2005 alkaen kotihoidon tuen ajalta on karttunut valtion varoin kustannettavaa eläkettä. Eläke kertyy tällöin kiinteän euromäärän mukaan – vuoden 2020 tasossa etuuden peruste on 757,14 euroa kuukaudessa.

Laskuri on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Eläketurvakeskuksen toteuttama laskuri kuuluu Sukupuolten eläke-erot -hankkeeseen. Se pyrkii herättämään keskustelua perhevapaiden epätasaisen jakautumisen vaikutuksesta miesten ja naisten eläke-eroihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön vetämä hanke toteutetaan yhteistyössä Eläketurvakeskuksen, Kelan ja Työeläkevakuuttajat Telan kanssa.

Laskuriin pääset tästä