Kirkko ennustaa jäsenkatonsa laantuvan – 69,7 prosenttia suomalaisista kuului kirkkoon tammikuussa

Kirkon tutkimuskeskus arvioi kirkon jäsenmäärän laskevan edelleen tasaisesti. Kirkosta eronneiden määrän ennustetaan kuitenkin jäävän tänä vuonna hiukan edellisvuotta alhaisemmaksi.

Eronneiden määrän arvioidaan olevan noin 54 000, kun se vuotta aiemmin oli noin 58 000.

Kirkkoon liittyjien määrä pysyy suunnilleen samana kuin vuonna 2018 eli reilussa 16 000:ssa.

Vuoden aikana kastettujen määrän ennakoidaan edelleen laskevan.

Kasteen sai tänä vuonna noin 28 500 alle 1-vuotiasta lasta. Kuolleiden määräksi ennakoidaan viime vuoden vastaavaa lukua eli noin 44 000.

Arvioiden perusteella kirkon jäsenmäärä vuoden 2020 alussa tulee olemaan noin 3 795 000, ja osuus väestöstä hieman alle 69 prosenttia.

Tammi–marraskuussa 2019 kirkkoon oli liittynyt noin 15 300 henkilöä ja kirkon jäsenyydestä luopunut noin 38 800 henkilöä. Marraskuun loppuun mennessä kasteen on saanut noin 26 200 ja kuolleiden määrä on noin 39 800.

Kirkon jäsentietojärjestelmän mukaan 2019 marraskuun lopun tilanteessa kirkon jäseniä oli kaikkiaan 3 810 518.

1.1.2019 kirkon jäsenyys oli 69,7 prosentilla suomalaisista. Tarkka jäsenmäärä oli tuolloin 3 848 191. Liittyneitä oli 16 682, jäsenyydestä luopuneita 58 338, kastettuja 30 892 ja kuolleita 44 707.

Luvut ovat Kirkon tutkimuskeskuksen keräämistä tilastoista.

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on laskenut melko tasaisesti kymmenen viime vuoden aikana. Kirkosta eroamista on helpottanut vuonna 2003 perustettu eroakirkosta-verkkopalvelu, jossa on tähän mennessä eronnut lähes 680 000 kirkon jäsentä.

Sivustoa ylläpitää VATA eli vakaumusten tasa-arvoa ajava yhdistys yhdessä Vapaa-ajattelijain liiton kanssa.

Etenkin pääkaupunkiseudulla kirkkoon kuuluvien jäsenmäärä putoaa kovaa vauhtia. Mahdollisesti jo ensi vuonna helsinkiläisistä enää alle puolet kuuluu kirkkoon.