SeAMKin tutkijat laskivat: joulukuusissa 1,5 miljoonaa kiloa hiiltä

Joulukuuset tulee joulun jälkeen riisua koristeistaan ja viedä keräyslavoille tai jäteasemalle. Marita Itävuori

toimitus

Suomalainen joulukuusiperinne merkitsee vuosittain noin 1,5 miljoonaa kiloa hiiltä pois metsästä ja joulupuuviljelmiltä, tiedottaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Luvun ovat laskeneet Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kiertotalouden parissa työskentelevät erityisasiantuntija Risto Lauhanen ja projektipäällikkö Kari Laasasenaho Jos kuivuneet joulukuuset aikanaan poltetaan, muodostuu siitä Lauhasen ja Laasasenahon laskelmien mukaan noin 5 500 tonnia hiilidioksidia. Luku vastaa yli 1 700 henkilöauton vuosittaista hiilidioksidipäästöä. Laskelmat eivät sisällä kuusten hankintalogistiikan päästöjä.

Asiantuntijat ovat hyödyntäneet laskelmissa Luonnonvarakeskuksen biomassalaskuria. Jos taimikosta hankittu joulukuusi on runsaat kaksi metriä korkea ja kuusen läpimitta henkilön rinnankorkeudella on noin kaksi senttimetriä, on kuusen tilavuus oksineen päivineen noin neljä litraa. Esimerkkijoulukuusen massa on siten 3,4 kiloa, josta puun kuiva-aineosuus on 1,7 kiloa. Näin ollen tavanomainen kotikuusi sisältää Lauhasen ja Laasasenahon mukaan hiiltä noin kilon.

Joulupuuseuran mukaan suomalaisista kotitalouksista noin puolet hankkii joulupuun. Näin ollen kynttilät tai valot syttyvät arviolta noin 1,5 miljoonaan joulupuuhun. Yli miljoona joulupuuta ostetaan kotimaisilta viljelmiltä ja noin 300 000 hankitaan omista tai sukulaisten metsistä. Joulupuumarkkinoiden arvo on Suomessa ollut noin 30 miljoonaa euroa bruttona vuosittain.

Viime aikoina on keskusteltu metsien hiilensidonnasta ja Suomen metsien kestävästä vuotuisesta hakkuumäärästä. Taustalla on kysymys Suomen kansantalouden hiilivelasta osana globaalin ilmastonmuutoksen torjuntaa.

– Suomalainen joulupuuviljely on ekologisesti kestävää. Kuusikaupassa ei ole kysymys vanhojen luonnontilaisten metsien hävittämisestä. Vielä 1850-luvulla Suomen metsien pelättiin loppuvan voimaperäisen tervantuotannon, kaskeamisen ja laiduntamisen takia. Tällä hetkellä kukaan ei väitä joulukuusiperinteen vaarantavan metsien kestävää kehitystä eikä heikentävän metsäluonnon monimuotoisuutta, koska on kyse saavutetuista eduista ja juhlakauden etuoikeudesta. Jos joulukuusiperinnettä rajoitettaisiin ilmastosyistä nousisi asiassa suuri meteli, Risto Lauhanen ja Kari Laasasenaho arvioivat tiedotteessa.

Mikä hiilitase?

Hiilitase on metsään varastoituneen hiilen määrän muutos aikayksikössä (vuodessa).

Hiiilitase lasketaan vähentämällä puuston kasvusta sen kokonaispoistuma ja siten saatu tase muunnetaan hiilidioksidiksi (puumassaan sitoutunut hiili).

Lisäksi laskennassa otetaan huomioon maaperään, kuolleeseen puuhun ja karikkeeseen sitoutuneen hiilen määrä. Metsän hiilitaseessa on mukana myös lannoituksen, metsäpalojen ja kulotuksen kasvihuonekaasupäästöt.

Kommentoi