Seinäjoki hakee työllisyyskokeiluun: "Kovasti ihmettelisin, jos ei päästä"

Seinäjoen kaupungin elinvoimajohtaja Erkki Välimäki uskoo, että kaupunki on mukana työllisyyskokeilussa. Riina Haapala

Riina Haapala

Seinäjoen kaupunki hakee yhdessä Ilmajoen kunnan kanssa työllisyyden kuntakokeiluun. Odotuksena on, että eduskunta vahvistaa kokeilukunnat alkuvuodesta. Seinäjoen kaupungin elinvoimajohtaja Erkki Välimäki on luottavainen, että Seinäjoki on mukana.

– Kovasti ihmettelisin, jos ei kokeiluun päästä, Välimäki toteaa.

– Seinäjoki on yhdessä muiden kaupunkien kanssa esittänyt, että kunnilla pitäisi olla isompi rooli työllisyyden hoidossa. Nyt haluamme tätä vastuuta kantaa.

Seinäjoella perustettiin viime keväänä monialainen työllisyyspalvelu AIMO, jossa ovat kaupungin lisäksi mukana TE-palvelut, Ely-keskus, Kela ja Sedu. Välimäen mukaan tämä on tavallaan jo ratkaisu siihen, mitä kokeilussakin haetaan.

– Tätä yhteistyötä halutaan jatkaa. Aiomme pyytää mukaan myös SeAMKin, yliopistokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan Opiston, Välimäki kertoo.

Ilmajoen pyytäminen mukaan kokeiluun oli Välimäen mukaan luonteva ratkaisu, sillä kunnat ovat omistajina Kaks’Kättä-työpajassa ja tekevät Ohjaamo-yhteistyötä.

Työllisyyden kuntakokeilun piirissä ovat mukana kaikki muut paitsi yli 30-vuotiaat ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavat työttömät.

– Kohderyhmässä on sellaisia, joilla on haasteellista työllistyä. Meillä kaksi kolmasosaa työttömiksi jäävistä työllistyy hyvin nopeasti. Sitten on haasteellisemmin työllistyviä, joita tuetaan erilaisin keinoin. Tätä haluamme tehdä yhä paremmin.

Välimäen mukaan kokeilussa halutaan erityisesti saada palvelua sujuvammaksi asiakkaan kannalta.

Työllisyyden kuntakokeiluun jätettiin yhteensä 30 hakemusta. Etelä-Pohjanmaalta hakemuksia tuli kaksi. Seinäjoen ja Ilmajoen yhteishakemuksen lisäksi yhteishakemuksen jättivät Alavus, Kauhajoki, Kurikka, Kauhava, Teuva, Isojoki ja Karijoki. Esimerkiksi Pirkanmaa jätti koko maakunnan yhteisen hakemuksen. Välimäen mukaan koko maakunnan hakemuksesta ei Etelä-Pohjanmaalla ole ollut puhetta.

– Työttömyyden volyymit ovat niin erilaisia. Meillä on kohderyhmässä noin 2400 ihmistä ja muilla kunnilla Etelä-Pohjanmaalla enimillään noin 300 tai vähemmän. Seinäjoen tilanne on hyvin erilainen. Ilmajoki on monella tavalla lähellä ja yhteistä työssäkäyntialuetta, Välimäki sanoo.

– On ilahduttavaa, että myös muut kunnat haluavat panostaa lisää työllisyyden hoitoon.

Jos Seinäjoki ja Ilmajoki pääsevät mukaan kokeiluun, osa te-palveluiden henkilöstöstä siirtyy kokeilun piiriin. Lisäksi kaupunkien tehtäväksi jää palkata kokeilun johtaja sekä 3–5 lisähenkilöä. Euroissa tämä ei Välimäen mukaan tule olemaan kovin valtava summa. Tavoitteena on, että yhä useampi työtön saisi töitä ja siirtyisi palveluiden käyttäjästä veronmaksajaksi. Tämä myös pienentäisi Seinäjoen sakkomaksuja. Kaupunki maksaa tällä hetkellä reilu kolme miljoonaa työmarkkinatuen kuntaosuuksia. Summa on pienentynyt vuosittain, mutta sitä halutaan edelleen saada alaspäin.

Kommentoi