Seinäjoen keskustalle valmistuneessa uudessa Visiossa annetaan kehittämisen työkaluja – Keskustaan halutaan eheät korttelit, katutasoon avautuvia julkisia tiloja ja lisää vihreyttä

OOPEAA-arkkitehtitoimiston tekemissä havainnekuvissa esitetään esimerkkejä korttelirakenteen tiivistämisestä täydennysrakentamisella, joka yhdistää uutta ja vanhaa. Rakentamisen mittakaava on matala, ja kortteleiden sisään tuodaan vihreyttä. Samalla katutason tiloja avataan näkyväksi. Esimerkki on Työväenkadulta. Näkymä on Ostoskulman suuntaan. OOPEAA

Matias Helinko

Seinäjoen keskustalle on valmistunut tuore Visio.

Kaupunkisuunnittelijoiden laatimassa Visiossa on kyse kaupunkitilan kehittämisen tueksi laaditusta tavoiteohjelmasta, joka on myös viety konkretian tasolle. Siihen kuuluu Työkalupakki, josta kaavoittajat ja rakennuttajat lainaavat jatkossa sekä pieniä että suurempia toimenpiteitä, joilla tehdään parempaa, sosiaalisesti kestävää kaupunkitilaa. Kaupunkilaisille se puolestaan osoittaa tahtotilaa siitä, millaisia vaihtoehtoja he voisivat vaatia suunnittelulta.

Vision mukaan tulevaisuuden kaupunki tarjoaa aktiivisia julkisia tiloja ja monipuolisia palveluja vihreässä ympäristössä. Tämä edellyttää sitä, että keskustarakennusten maa- ja katutason tulee avautua kaupunkitilaan. Lisäksi keskustan epäyhtenäinen korttelirakenne tiivistetään ja kortteleiden sisään tuodaan lisään vihreyttä.

Täydennysrakentamisen suhteen kaupunkisuunnittelijoiden mielipide on yksiselitteinen: keskustaa tulisi rakentaa ihmisen mittakaavalla. Tämä tarkoittaa vähemmän kerroslukuja, mutta samaan aikaan monimuotoista ja eri aikakausien rinnakkaisuutta kunnioittavaa rakentamista.

Vision kaltaista yhteistä näkemystä, tahtoa ja toimintatapoja tarvitaan, jotta Seinäjoki päivittää keskustan toiminnallisuuden kokoluokkaansa vastaavaksi. Kaupungin kaavoitusjohtaja Martti Norjan mukaan nykytilanne vastaa 60-luvulla ja noin 20 000 asukkaan tarpeeseen rakennettua olosuhdetta: matala, avara, epäyhtenäinen ja parkkipaikkojen täyttämä.

Viime vuosien tehokkaan rakentamisen kehitys on ollut eräällä tavalla väliaikainen pakkorako.

– Tehokkuutta jouduttiin nostamaan, jotta autot saadaan maan alle ydinkeskustassa. Taloudellinen yhtälö on se verran raaka, että sitä tehokkuutta joudutaan nostamaan aika tavalla, liki kolminkertaiseksi, jos meinataan saada lasku pysäköintipaikoista maksettua, Norja toteaa.

Maan alle sijoitetut autot on sivujuonne, joka on mahdollistanut paremman katutilan ja vihreämmän keskustan kehittämisen.

Norja linjaa, että Visiossa annetaan nyt rakennuttamisen joustavat pelisäännöt; ohjeita siitä, kuinka se keskustassa jatkossa pitäisi toteuttaa, jotta edellä mainitut tavoitteet toteutuisivat.

– Tällä työllä yritetään saada meidän rakentajat puhaltamaan yhteen hiileen. Tarjoamme tätä keinovalikoimaa kaikille, ja jokainen tehköön tässä esitettyjä asioita katutilan elvyttämiseksi.

Visiotyötä johtaneen arkkitehtitoimisto OOPEAA:n Anssi Lassila näkee Seinäjoella ruman kaupungin maineestaan huolimatta paljon potentiaalia: kasvava kaupunki, sijainti radan varressa ja selkeä keskustan ruutukaava.

Seuraavien tavoitteiden toteutumiseksi vaaditaan kuitenkin runsaasti yhteistä tahtotilaa poliittisilta päättäjiltä ja rakennuttajilta.

– Tämä on oikeastaan aika iso haaste, miten Seinäjoen keskustaa voidaan kehittää, kun täällä kaikki haluaa päättää asiat itse ja tehdä sillä tavalla kuin itsestä tuntuu hyvältä. Eli ei voida tehdä tarkkaa asemakaavaa, mikä määräisi liikaa sitä, mitä ollaan tekemässä, vaan pitää löytää työkaluja ja keinoja, mistä korttelikokonaisuus kerrallaan kehittyy viihtyisä kaupunkiympäristö.

– Varmasti olisi myös tarve työstää ja miettiä sitä, mitä Seinäjoki tahtoo olla tulevaisuudessa. Sehän on se keskeinen kysymys: mihin pyritään, Lassila tiivistää.

Kaupunkisuunnittelija, rakennuttaja ja poliitikot saattavat olla eri mieltä keskustaan rakennettavien kerrosten määrästä. Lassila haluaisi nähdä Seinäjoen seuraavan historiaansa Lakeuden matalan rakentamisen ja ihmisen mittakaavan kaupunkina.

– Näkisin, että vastaus on viihtyisä mittakaava. Se matala mittakaava, joka täällä on ollut. Ja jos sitä jalostetaan maltillisesti, sehän on viihtyisyyttä myös. Sitä Lakeuden kaupunkia ei pidä hukata. Se tarkoitti aikaisemmin, että se on valoisa, väljä ja erilainen kuin tiivis kaupunki. Haaste on se, että miten rakennetaan niin, että ei menetetä sitä alkuperäistä identiteettiä, mutta kumminkin muodostetaan enempi kaupunkirakennetta.

Kommentoi