Susihavainnot yllättivät Pohjanmaan poliisin – tehtäviin paloi 150 000 euroa

MAAKUNTA Poliisia työllisti viime vuonna aikaisempaa enemmän huumerattijuopot, kotihälytykset sekä susihavaintoihin liittyvät tehtävät. Seksuaalirikoksissa esiin nousivat myös vanhoista tapauksista tehdyt ilmoitukset.

Viime vuoden alussa Pohjanmaan poliisi saattoi vuosittaisen turvallisuuskatsauksensa jälkeen todeta, että sen toiminta-alueella oli korkein katuturvallisuusindeksi koko Suomessa. Tänä vuonna otettiin kuitenkin takapakkia: ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä liikennejuopumusten painotetun lukumäärän suhdetta alueen väestön määrään mittaava indeksi laski 13,5 prosenttia.

Tästä takapakista huolimatta Pohjanmaalla on edelleen turvallista, sillä indeksin luku oli tätä ennen kasvanut koko 2010-luvun ajan.

Vuoden 2018 aikana Pohjanmaan poliisi hoiti yhteensä reilut 71 000 hälytystehtävää. Tehtävien määrä kasvoi 4,2 prosenttia.

Näiden tehtävien joukosta poliisia työllisti yhteensä reilut 54 000 rikostapausta, joiden selvittämiseen tutkinta-aikaa kului keskimäärin 127 päivää. Positiivista vuoden tilastoissa on se, että poliisi on onnistunut lyhentämään tutkinta-aikoja noin neljänneksellä, ja kokonaisuuden selvitysprosentti on 59,9.

Rikostapausten määrän kehitys on positiivinen, sillä tapauksia oli 6,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kun kokonaisuudesta otetaan kuitenkin pois liikennerikokset, rikoslakirikokset kasvoivat noin 5 prosenttia.

Mediassa paljon puhuttaneita seksuaalirikoksia ilmoitettiin Pohjanmaan poliisille yhteensä 270 kappaletta. Suhteessa edellisvuoteen Poliisin tietoon tuli 26 prosenttia enemmän selvitettäviä tapauksia. Toisin kuin monessa muussa rikollisuuden lajissa, trendi on ollut seksuaalirikosten osalta kasvava koko 2010-luvun.

Tapauksissa, joissa epäilty on tiedossa, ulkomaan kansalaisten osuus on 25 prosenttia.

Raiskausrikokset lisääntyivät alueella noin 64 prosenttia. Määränä tämä tarkoittaa 46 tapausta enemmän viime vuoteen verrattuna.

Poliisi kuitenkin huomauttaa, että 95 (kokonaismäärä on 118, mutta asiakirjat eivät ole 23 tapauksen osalta julkisia) ilmoitetusta raiskausrikoksesta neljäsosa oli tapahtunut vuonna 2017 tai aikaisemmin. Tilastoa myös osaltaan synkentää se, että 12 rikosilmoituksessa on merkittynä yhteensä 40 raiskausrikosta.

– Ihmisten tietoisuus seksuaalirikollisuudesta näkyy lisääntyneinä rikosilmoituksina, ja vanhoistakin tapauksista on tehty ilmoituksia, poliisipäällikkö Kari Puolitaival selvittää osaltaan kasvaneita ilmoitusmääriä.

Vuoden alussa esiin nousseita ja paljon keskustelua aiheuttaneita lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia rikostapauksia selvitettiin vuoden aikana 99. Määrä on aikaisempiin vuosiin verrattuna vakiintunut noin sataan kappaleeseen.

Liikenteen tilastot ovat kaksijakoisia.

Liikennerikoksissa ja -rikkomuksissa trendi on laskeva. Loukkaantuneiden ja kuolleiden määrän kehitys on niin ikään keski-pitkällä aikavälillä ollut merkittävässä laskussa.

Liikenteessä Poliisin huolenaiheeksi onkin noussut rattijuopumusten määrän kehitys. Kun kymmenen vuotta sitten alkoholista ratissa kärynneiden määrä vastasi lähes yksistään nykyisten rattijuopumustapausten määrää, nyt rattijuopumuksesta kiinni jääneiden joukossa jo lähes 40 prosenttia on käyttänyt huumeita, tai alkoholia ja huumeita.

Neljässä vuodessa ”huumerattitapausten” määrä on moninkertaistunut.

– Viidessä vuodessa alkoholirattijuopumuksien lukumäärä pysynyt lähes ennallaan, mutta huume-rattijuopumuksien määrä on lisääntynyt 194 prosenttia, Puolitaival laskee.

Osaselitys on luonnollisesti huumekulttuurin muutos ja lisääntynyt huumausaineiden käyttö. Pelkästään huumausaineisiin liittyvää rikollisuutta poliisi tilastoi 20 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Toisaalta, liikenteessä tilastoitujen tapausten kasvun osittainen selitys löytyy poliisiin paremmista keinovalikoimasta ja osaamisesta. Poliisin keinot tunnistaa rattijuopot liikenteessä ovat parantuneet. Rekisterikilpien automaattinen lukulaite poliisiautoissa helpottaa merkittävästi ”vanhojen tuttujen” tunnistamista liikennevirrassa. Myös huumepikatesterin käyttö on laajentunut.

Ratista tavattava henkilö ei kuitenkaan ole enää edes se ”poliisin vanha tuttu”, sillä ensikertalaisia rikokseen syyllistyneitä tapauksista oli 72 prosenttia.

Väkivaltarikosten määrä kasvoi 20 prosenttia, mitä voi pitää ensisilmäyksellä huolestuttavana. Ilmiötä pitää poliisin mukaan kuitenkin tarkastella pitkän aikavälin muutoksina.

– Vuonna 2018 tapahtui enemmän henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia kuin 2017, mutta pitkän aikavälin trendi on positiivinen, poliisipäällikkö toteaa.

Pahoinpitelytapauksia poliisin tietoon tuli noin 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Eniten kasvoivat yksityisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyrikokset, noin 30 prosenttia. Selvitettäviä tapauksia oli 365 enemmän.

Suurin osa väkivaltarikoksista tapahtuukin poliisin mukaan yksityisellä paikalla.

Kaikista väkivaltarikoksista poliisi selvittää 77 prosenttia.

Omaisuusrikoksia tilastoitiin 4,3 prosenttia viime vuotta enemmän.

Poliisin tilastojen valossa huolestuttavana voisi esimerkiksi pitää asuntomurtojen määrän kaksinkertaistumista. Asuntomurtoja tehtiin viime vuonna yhteensä 126 kappaletta, kun vuonna 2017 tapauksia oli 61.

Poliisi ei ole tästä kuitenkaan erityisen huolissaan, sillä pitkän aikavälin trendi on ollut laskeva.

Yksi erikoisin piirre poliisin vuodessa liittyy kuitenkin susiin.

Susihavainnot työllisti poliisia ennen näkemättömällä tavalla. Sudesta tehtiin vuoden aikana 1 850 pihahavaintoa, mikä on noin kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Susiin liittyvien tehtävien määrä puolestaan kasvoi 53 tapauksesta 486:een.

Kaikki tämä luonnollisesti näkyi myös budjetissa. Poliisi käytti noin 150 000 euroa susiasioiden hoitamiseen.

Lue lisää aiheesta

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Vaalimainoksesi mukana bussimatkoilla ja aamupalapöydissä

Etusivulla nyt

Luetuimmat