Tulot 50 000 e/v, mutta talous ei kestä satasen pudotusta – ongelma rassaa kymmeniä tuhansia keskituloisia, pienituloiset pahimmassa kurimuksessa

Hälyttävän monen suomalaisen talous on viritetty äärimmäisen tiukalle. Lähes joka kolmas arvioi ajautuvansa ongelmiin, jos heidän kuukausitulonsa laskevat yli sata euroa.

Tukalin tilanne on pienituloisilla, eli alle 20 000 euroa vuodessa ansaitsevilla. Ongelmat koskettavat kuitenkin myös suurta joukkoa keskituloisia, käy ilmi LähiTapiolan teettämästä kyselystä.

Kyselyn mukaan peräti joka neljäs 35 000–50 000 euroa vuodessa tienaava keskituloinen arvioi, että he olisivat talousvaikeuksissa, jos nettotulot putoaisivat yli 100 eurolla kuukaudessa.

Kyse on karkeasti arvioiden noin 150 000 suomalaisesta, sillä Tilastokeskuksen mukaan 35 000–50 000 euroa tienaavia suomalaisia oli toissa vuonna yhteensä 760 000.

Pienituloisten ryhmässä ongelma on merkittävästi laajempi. Alle 20 000 euron tuloilla sinnittelee peräti liki kaksi miljoonaa suomalaista.

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro on kyselyn tuloksista huolissaan. Hän arvioi, että suomalaisten kotitalouksien budjetit eivät näytä kestävän yllättäviä menoja.

Siinä mielessä tulos ei ole kuitenkaan yllätys, että muissa tutkimuksissa on huomattu suomalaisten säästämisen vähentyvän ja velkataakan kasvavan.

Hyvätuloisilla, eli yli 85 000 euroa vuodessa ansaitsevilla suomalaisilla tilanne on kyselyn mukaan selvästi parempi.

Suurin osa heistä arvioi, että ongelmia syntyy vasta, jos nettotulot putoavat 700 eurolla kuussa. Vain kahdeksan prosenttia suurtuloisista sanoi, etteivät he kestäisi yli 100 euron tulopudotusta.

Myös perhetilanteella on merkittävä vaikutus siihen, millaisia yllätyksiä oma talous kestää. Kyselyn mukaan pienikin tulojen pudotus aiheuttaa helpommin ongelmia yksin asuville.

Sen sijaan puolison kanssa asuvilla tai lapsiperheiden vanhemmilla kipuraja tule vastaan nettotulojen pudotessa 400 euroa.

Hannu Nurmiaro kehottaa kotitalouksia valmistautumaan paremmin yllättäviin menoihin. Kodit eivät ole valtioita, sillä ne eivät voi elää pitkään yli varojensa.

– Nousukaudella luottamus tulevaan kohenee, jolloin voi tulla kiusaus kuluttaa jo tänään osa huomisen tienesteistä. Mutta talous voi myös kääntyä arvaamatta. Oma talous kannattaa budjetoida kansantaloutta vakaammaksi, Nummiaro kommentoi tiedotteessa.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn toteutti TNS Kantar elo–syyskuussa. Kyselyyn vastasi 1052 suomalaista 15–74-vuotiasta suomalaista. Kyselyn virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.