Vuokranantaja listasi: Nämä lemmikin aiheuttamat jäljet joudut korvaamaan – ja näitä et

Normaali kuluma kuuluu kuvaan myös lemmikin kanssa. Mutta purujäljet eivät.

Suomen Vuokranantajien lakineuvontaan on viime aikoina tullut käsiteltäväksi poikkeuksellisen paljon lemmikkieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen liittyviä erimielisyyksiä, yhdistys kertoo.

Yleensä näissä tilanteissa laki on yhdistyksen mukaan vuokranantajan puolella, sillä vuokralainen vastaa pääsääntöisesti lemmikkinsä aiheuttamasta vahingosta huoneistolle.

Epäselvyyksiltä välttyy, kun asian käy avoimesti läpi jo vuokrasopimuksen solmimisvaiheessa.

Jos vuokrasopimuksessa on lemmikkikielto, se pitää.

Mikäli osapuolet ovat sopineet, ettei asunnossa saa pitää lemmikkieläimiä, ei pieniäkään lemmikkieläinten aiheuttamia jälkiä voida pitää tavanomaisena kulumisena.

Usein lemmikit kuitenkin sallitaan, sillä lemmikkejä on hyvin erilaisia, Suomen Vuokranantajat ry linjaa tiedotteessaan.

– Vuokralaiselle oikeus tuoda lemmikki mukanaan voi olla hyvinkin tärkeä asumismukavuutta edistävä tekijä ja sitä kautta merkittävä kilpailuetu vuokranantajalle. Vuokrasopimukseen voidaan kirjata kiellon sijasta esimerkiksi velvollisuus sopia lemmikeistä vuokranantajan kanssa, sanoo Suomen Vuokranantajat ry:n laki- ja edunvalvonta-asiantuntija Tarik Ahsanullah

Tavanomaisena kulumisena ei voida kuitenkaan pitää lemmikkieläinten aiheuttamia purema- tai kynnenjälkiä asunnon pinnoilla tai eritteiden aiheuttamia jälkiä, haju- tai muita haittoja.

Suurin osa lemmikkieläimet sallivista vuokrasuhteista sujuu ongelmitta.

Vuokranantajan ja vuokralaisen on silti suositeltavaa ottaa aina vuokrasuhteen alussa yhdessä valokuvia huoneistosta ja laatia huoneiston kunnosta alkutarkastusraportti, joka liitetään vuokrasopimuksen liitteeksi.

Vuokralaisen on hoidettava asuntoa huolellisesti ja hän on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, yhdistys korostaa.

Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan vuokra-asunnon normaalia, ajan myötä tapahtuvaa kulumista, jollaista on esimerkiksi asunnon pintojen kuten lattioiden ikääntyminen.

On luonnollista, että asumisesta jää ajan kuluessa asuntoon jälkiä. Vuokranantaja ei voi edellyttää, että asunto olisi vuokrasuhteen alussa ja lopussa täsmälleen samassa kunnossa, yhdistys painottaa.

– Tavanomaisena kulumisena ei voida kuitenkaan pitää lemmikkieläinten aiheuttamia purema- tai kynnenjälkiä asunnon pinnoilla tai eritteiden aiheuttamia jälkiä, haju- tai muita haittoja. Vuokralainen on siis vastuussa lemmikkinsä aiheuttamista vahingoista, vaikka lemmikkieläimen pitäminen olisikin vuokrasopimuksen mukaan sallittua tai siitä olisi erikseen sovittu, Ahsanullah muistuttaa.