Päivähoidon vasu-arviot saavat kritiikkiä –"Ei ole tarpeen osoitella sormella, että mitä lapsi ei osaa"

VARHAISKASVATUS Henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa ei kuulu asettaa tavoitteita lapselle itselleen tai kuvailla hänen ongelmiaan.

Lasten henkilökohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa ei kuulu kuvailla lapsen piirteitä ja ominaisuuksia. Tarkoitus on asettaa tavotteita henkilökunnalle, jotta lapsi saa tarvitsemansalaista kasvatusta. Kuvituskuva. Paivi Tuovinen

Miina Hakala

Päivähoidossa olevien lasten henkilökohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa on usein sellaista sisältöä, joka sinne ei kuulu. Asian huomasi Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), joka arvio uusien varhaiskasvatussuunnitelmien sisältöjä.

Karvin arviointineuvos Laura Repo huomauttaa, että arvioinnissa analysoitiin koko varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää, joka on kolmitasoinen.

– Se ei ole suurelle yleisölle kovin tuttu. Ensimmäinen taso on normittava asiakirja eli kansallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jota tulee noudattaa varhaiskasvatuksessa. Perusteiden pohjalta laaditaan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma kuten esimerkiksi Espoon varhaiskasvatussuunnitelma. Kolmas taso on jokaiselle lapselle laadittava oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, Repo sanoo.

Laatuongelmia löytyi erityisesti lasten omista vasuista.

– Kansallisen perusteiden mukaan lapsen vasussa ei kuulu arvioida lasta ja hänen osaamistaan. Kuitenkin henkilökohtaisissa vasuissa on paljon lapsen ominaisuuksia ja piirteitä kuvailevaa tekstiä, mikä ei ole suunnitelman tarkoitus. Varhaiskasvatuksessa ei aseteta tavoitteita lapsen osaamiselle, vaan tavoitteet pitäisi laittaa henkilöstölle ja ympäristölle, Repo sanoo.

Lapsen vasun tarkoitus on asettaa tavoitteita varhaiskasvatuksen toiminnalle, jotta ne tukevat kunkin lapsen oppimista. Eli millaista toimintaa vaikka päiväkodissa tulee järjestää, jotta se tukee juuri kyseisen lapsen kehitystä.

Arvioinnissa huomattiin, että vasuissa kuvaillaan usein lapsen ongelmia.

– Kuvaukset olivat hyvin ongelmalähtöisiä eli niissä kuvaillaan sitä, mitä lapsi ei vielä osaa. Pienillä lapsille kehitys on hyvin yksilöllistä. Ei ole tarpeellista osoitella lapsia sormella, mitä hän ei vielä osaa. Siitä voi olla jopa lapsen kehitykselle ja oppimiselle haittaa.

Arvioinnin aineisto kerättiin kunnallisilta varhaiskasvatuksen järjestäjiltä sekä yksityisiltä varhaiskasvatuksen palveluntuottajilta ja järjestäjiltä.

Paikallista varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa haittasivat kireä aikataulu ja puutteelliset resurssit. Varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto kunnissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa näyttääkin vielä olevan kesken.

Repo huomauttaa, että uudet varhaiskasvatuksen perusteet astuivat voimaan vasta 2016, joten asia on uusi.

Arvioinnissa nousi esiin myös alueellisia eroja, ja esimerkiksi täydennyskoulutukseen osallistuminen toteutui kaupunkimaisissa kunnissa sujuvammin kuin taajaan asutuissa tai maaseutumaisissa kunnissa. Se antaa aihetta pohtia varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuuden toteutumista.

Repo peräänkuuluttaakin varhaiskasvatuksessa työskentelevien täydennyskoulutusta, ja siten tietoisuuden lisäämistä.

– Yksityisessä perhepäivähoidossa suunnitelmien taso oli heikompaa kuin päiväkodeissa. Osassa paikoista lapsen vasun laatii pedagogisen korkeakoulutuksen saanut henkilö, kun perhepäivähoidossa koulutustaustat ovat hyvin vaihtelevia.

Kommentoi