Etelä-Pohjanmaan koronakriisistä kärsineille kulttuuritoimijoille avataan apurahahaku

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on päättänyt avata kehittämisapurahojen haun koronaviruksen vaikutuksista kärsineille kulttuuritoimijoille. Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta päätettiin sijoittaa 60 000 euroa ja Etelä-Pohjanmaan liiton talousarviomäärärahaa 20 000 euroa kulttuuritoimijoille suunnattuun kehittämisrahoitukseen koronaviruksen vaikutusten lievittämiseksi. Jakosummaksi muodostuu yhteensä 80 000 euroa.

Eteläpohjalaisille kulttuuritoimijoille suunnattu haku avataan erillisellä hakuilmoituksella. Kulttuurilautakunta tekee päätökset apurahojen saajista.

Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahaston varoja on viimeksi käytetty Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön toiminnan tukemiseen vuosina 2011–2015. Muutoin rahastosta on viimeksi jaettu apurahoja vuonna 2008.

Kehittämisrahaston voimassa olevien sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on vaalia ja edistää Etelä-Pohjanmaan yhteistä kulttuurin, koulutuksen, kunnallishallinnon, tieteen ja yrittäjyyden sekä muuta yleistä kehittämistä.