Syytteet Pohjanmaa-rallin kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta hylättiin

Kuvituskuva Moises Garibay / arkisto

toimitus

Seinäjoella vuonna 2018 järjestetyn Pohjanmaa-rallin kuolemaan johtaneen onnettomuuden syytteet on hylätty. Syyttäjä vaati viidelle rallin järjestäjälle rangaistusta kuolemantuottamuksesta.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antoi päätöksensä asiasta maanantaina. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Oikeus totesi, että rallikilpailun seuraaminen poikkeaa oleellisesti muista yleisötapahtumista. Erikoiskokeiden varsilla on järjestäjien suunnittelemia katselualueita ja kiellettyjä alueita. Valtaosalla erikoiskokeiden varsista on alueita, joilla yleisö saa vapaasti valita katselupaikkansa.

Onnettomuuskohdassa katsojat saivat vapaasti valita katselupaikkansa eikä kohdassa ollut järjestyksenvalvojia.

Oikeus totesi, että kilpailun turvallisuusjärjestelyt ovat pettäneet, koska kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei lähtökohtaisesti yleisötapahtumissa voi hylätä.

Oikeus myös totesi, että järjestävät eivät olleet osanneet arvioida oikein kohtalokkaan ulosajon onnettomuusmekanismia.

– He olivat kuitenkin pyrkineet mahdollisimman huolellisesti laatimaan kilpailun turvallisuussuunnitelman ja riskianalyysin. Mahdolliset riskipaikat oli arvioitu kiertämällä reitti useaan kertaan. Riskipaikoiksi oli määritelty kohtia, joissa historiatietojen valossa oli odotettavissa ulosajoja, oikeus totesi.

Viranomaismääräyksissä tai lajiliiton säännöissä ei tarkemmin määritellä mitkä alueet tulee merkitä kielletyksi alueeksi. Oikeuden mukaan järjestäjät eivät ole laiminlyöneen noudattaa mitään yksiselitteistä rallikilpailun turvallisuusjärjestelyihin liittyvää määräystä tai ohjetta, vaan he ovat toimineet lupaehtojen ja lajiliiton sääntöjen mukaan.

Kyseisessä ommettomuuskohdassa ei ole aikaisemmin tapahtunut ulosajoja vaikka tieosuutta on useasti käytetty erikoiskokeena.

Oikeudessa asiantuntijat eivät pitäneet uhrin sijaintipaikkaa erityisen vaarallisena.

Auton käyttäytyminen ulosajon jälkeen on ollut vaikeasti ennakoitavissa.

– Kokeneetkaan asiantuntijat eivät osanneet ennakoida, että ulosajokohdassa ollut kivi estää ralliauton suistumisen kokonaan ulos tietä. Sen sijaan kivi ainoastaan tekee autosta ohjaus- ja jarrutuskyvyttömän sekä ohjaa auton takaisin tielle, jolloin auto pysähtyy noin 60 metrin päässä olleeseen puuhun ja 20 metrin etäisyydellä tiestä oleva katsoja jää auton alle, oikeus totesi.

Käräjäoikeus katsoi, että vastaajat eivät ole laiminlyöneet sellaista huolellisuusvelvoitetta, jonka perusteella heidän olisi katsottava huolimattomuudellaan aiheuttaneen katsojan kuoleman. Onnettomuus oli oikeuden mukaan valitettavien yhteensattumien summa, joten syytteet ja siihen liittyvät vaatimukset hylättiin.

Kommentoi