Tuleeko Euroopassa käyttöön venäläinen koronarokote? Euroopan lääkevirasto alkoi arvioida Sputnikia

Euroopan lääkevirasto (EMA) on aloittanut venäläisen koronavirusrokotteen Sputnik V:n arvioinnin.

Rokotetta arvioidaa niin sanotulla rullaavalla menettelyllä, mikä tarkoittaa, että kaikkea rokotteeseen liittyvää tietoa ei tarvitse toimittaa heti, vaan EMA arvioi tietoa sitä mukaa kuin se tulee, ja arviointi päättyy, kun tieteellistä näyttöä on tarpeeksi.

EMA arvioi parhaillaan Sputnikin laboratoriotutkimusten ja kliinisten tutkimusten tuloksia sekä punnitsee rokotteen hyötyjen suhdetta riskeihin.

EMA ei ota tässä vaiheessa kantaa siihen, kauanko Sputnikin hyväksymisprosessi mahdollisesti kestää.

Sputnik V on niin sanottu adenovirusvektorirokote, jonka on kehittänyt Venäjän kansallinen epidemiologinen ja mikrobiologinen Gamaleya-Instituutti.

Venäläisrokotteessa on kahta erilaista adenovirusta, joita on muokattu niin, että ne sisältävät koronaviruksen geenin, joka tekee koronalle ominaisen piikkiproteiinin. Kun rokote on annettu, keho alkaa muodostaa vasta-aineita kyseiselle geenille. Jos sama ihminen myöhemmin altistuu koronalle, keho tunnistaa piikkiproteiinin ja pystyy tuhoamaan koronaviruksen.

Sputnik V -rokotteen koronavirusgeeni ei EMAn mukaan voi aiheuttaa tautia, koska se ei voi lisääntyä kehossa. Rokotteesta annetaan kaksi eri annosta, joista kumpikin sisältää eri adenoviruksen.